Innhold

03.06.20 | Nyhet

Krisen kan bli en ny vår for plattformarbeid i Norden

Begynner arbeidsdagen din når det plinger i mobilen og noen vil ha en pizza hjemkjørt? Eller et piano båret opp til leiligheten? Da er du ett av veldig få mennesker i Norden som forsørger seg på en plattformjobb. Men pandemien og den voksende arbeidsledigheten kan gi plattformene et opp...

20.04.20 | Nyhet

Norden samarbejder under corona-krisen

Norden samarbejder for at løse krisen på forskellige planer her og nu. På sigt skal vi lære af forskellene på hinandens strategiske tilgange og se på nye digitale løsninger.

23.05.18 | Deklarasjon

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.