Innhold

29.10.19 | Nyhet

Nyt formandskab med fokus på Nordisk Ministerråds vision

Fælles om fremtidens løsninger. Det er overskriften på og ambitionen for Nordisk Ministerråds kommende formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne. Formandskabet vil virkeliggøre Nordisk Ministerråds nye Vision 2030; Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede regi...

25.10.19 | Nyhet

Mye å hente på samarbeid om AI

I et konkurransedyktig og bærekraftig Norden er samarbeid om teknologisk utvikling en styrke som bør utvikles. En ny rapport har undersøkt hvordan nordiske kommuner arbeider med kunstig intelligens. Mange tester det ut. Samtidig er det lite samarbeid mellom kommunene i Norden.

13.09.18 | Deklarasjon

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.