Innhold

27.11.19 | Nyhet

Nordiske og baltiske ministre baner vei for 5G i regionen

Digitaliseringen av økonomien og samfunnet går stadig fortere. Med Tingenes Internett ser vi en helt ny epoke med langt høyere grad av tilkobling, der milliarder av enheter utveksler data og digital intelligens i dagliglivet. Den nordisk-baltiske regionen har som mål å lede an i impleme...

20.11.19 | Nyhet

5G-samarbeidet har et stort potensial som må utnyttes bedre

De nordiske statsministrene ønsker fortgang i utbyggingen av 5G. En ny analyse peker på hva som må gjøres for å sikre at Norden når målsetningen om å bli best på å bruke 5G-teknologi. Tiden er kommet til å sette handlingen bak kunnskapen.

13.09.18 | Deklarasjon

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.