Innhold

27.06.19 | Nyhet

Nordiske ministre satser på helseinnovasjoner og sirkulær økonomi

De nordiske næringsministrene vil støtte nye innovasjoner i helsesektoren ved å legge til rette for at ulike aktører i bransjen skal få tilgang til helsedata fra hele Norden. Ministrene vil også støtte overgangen til sirkulær økonomi i det nordiske næringslivet.

26.06.19 | Nyhet

Ny president i Nordisk råd

Nordisk råd byttet unntaksvis president midt i pågående presidentskapsperiode. På sitt møte 26. juni valgte Nordisk råds presidium Sveriges Hans Wallmark til president. Wallmark etterfølger Jessica Polfjärd i posten. Polfjärd ble valgt inn i EU-parlamentet og har derfor sagt fra seg ro...

13.09.18 | Deklarasjon

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.