Innhold

14.05.19 | Nyhet

På tide å åpne dørene

De nordiske borgere kan glede seg til at de innen de neste årene vil få digital tilgang til offentlige tjenester på tvers av landene. Nøkkelen er allerede utviklet, nå skal landene bestemme hvilke dører de skal åpne.

04.04.19 | Nyhet

Teknologisk utveckling kräver fler kvinnor

Framtidens arbetsmarknad behöver fler kvinnliga teknologer och ingenjörer. Och om inte den nya teknologin ska utformas av nästan enbart män är det bråttom. De nordiska arbetslivsministrarna har lanserat ett forskningsprojekt om hur snedrekryteringen till ingenjörs- och teknologutbildnin...

13.09.18 | Deklarasjon

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.