Innehåll

04.04.19 | Nyhet

Teknologisk utveckling kräver fler kvinnor

Framtidens arbetsmarknad behöver fler kvinnliga teknologer och ingenjörer. Och om inte den nya teknologin ska utformas av nästan enbart män är det bråttom. De nordiska arbetslivsministrarna har lanserat ett forskningsprojekt om hur snedrekryteringen till ingenjörs- och teknologutbildnin...

29.03.19 | Nyhet

Korta gig och otrygga jobb - ökar branschvis men inte landsvis

Korta gig, frilansuppdrag och sms-jobb blir inte vanligare på den nordiska arbetsmarknaden. Atypiska anställningsformer utgör ungefär en tredjedel av jobben - precis som för tio år sedan. Men undersöker man arbetsmarknaden branschvis i stället för landsvis är utvecklingen mer dramatisk...

13.09.18 | Deklaration

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiska samarbetet om digitalisering

Visionen att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region står som ledstjärna för arbetet i ministerrådet.