Innehåll

28.11.18 | Nyhet

Nordic Innovation House öppnade i Hong Kong

Ett nytt Nordic Innovation House har öppnat i Hong Kong. Det ska fungera som en brobyggare och plattform för nordiska företag som vill etablera sig i Asien eller som vill lära sig och anpassa sig till den asiatiska marknaden och konkurrensen.

19.11.18 | Nyhet

Investeringarna i nordiska datacenter fördubblas fram till 2025

En ny rapport beställd av Nordiska ministerrådet räknar med en kraftig ökning av nordiska datacenter fram till 2025. Byggnadsinvesteringarna beräknas vara i storleksordningen 2–4,3 miljarder euro per år.

13.09.18 | Deklaration

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

05.10.18 | Information

Nordisk tillit möter artificiell intelligens

Artificiell intelligens kommer i framtiden att finnas överallt runt omkring oss. Tekniken har kallats den nya elektriciteten. Den kommer att användas i nästan alla maskiner och i alla branscher. Men hur hanterar vi de etiska dilemman som artificiell intelligens ställer oss inför?