Innehåll

03.06.20 | Nyhet

Krisen kan bli en ny vår för plattformsarbete i Norden

Startar din arbetsdag när det plingar till i mobilen och någon vill ha en pizza hemkörd? Eller ett piano uppburet till lägenheten? Då är du en av väldigt få människor i Norden som försörjer sig på ett plattformsjobb. Men pandemin och den växande arbetslösheten kan ge plattformarna ett u...

20.04.20 | Nyhet

Norden samarbejder under corona-krisen

Norden samarbejder for at løse krisen på forskellige planer her og nu. På sigt skal vi lære af forskellene på hinandens strategiske tilgange og se på nye digitale løsninger.

23.05.18 | Deklaration

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiska samarbetet om digitalisering

Visionen att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region står som ledstjärna för arbetet i ministerrådet.