Innehåll

15.08.18 | Nyhet

Världens ledande 5G-aktörer möts Riga

Nordiska ministerrådet är en av partnerna på 5G Techritory, en konferens om Östersjöregionens 5G-ekosystem, den 27–28 september i Riga, Lettland. Arrangemanget är bland de främsta i världen för 5G-aktörer.

01.07.18 | Nyhet

Utskottsförslag: Stärk nordiskt samarbete inom forskning

Norden bör öka samarbetet inom forskning och utbildning. Det menar Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, som vill utreda om förslaget om ett "Nordiskt Universitet" kan vara en lösning på några av de gränshinder som finns för studenter och forskare i Norden.

13.09.18 | Deklaration

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

20.07.18 | Information

Om det nordiska samarbetet om digitalisering

Visionen att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region står som ledstjärna för arbetet i ministerrådet.