Innehåll

27.06.19 | Nyhet

Nordiska ministrar satsar på hälsoinnovationer och cirkulär ekonomi

De nordiska näringsministrarna vill stödja nya innovationer inom hälsosektorn genom att underlätta för olika aktörer inom branschen att få tillgång till hälsodata på tvärs i Norden. Ministrarna vill också stödja övergången till cirkulär ekonomi inom det nordiska näringslivet.

26.06.19 | Nyhet

Ny president i Nordiska rådet

Nordiska rådet bytte undantagsvis president mitt under pågående presidentskapsperiod. På sitt möte den 26 juni valde Nordiska rådets presidium Sveriges Hans Wallmark till president. Wallmark efterträder Jessica Polfjärd på posten. Polfjärd valdes in i EU-parlamentet och har därför avsag...

13.09.18 | Deklaration

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiska samarbetet om digitalisering

Visionen att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region står som ledstjärna för arbetet i ministerrådet.