The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Medlemsförslag om totalförsvars-, kris- och försörjningsplanering

13.10.17 | Case

Documentation

    Proposal
    Report
    Debate
    Resolution / decision