The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Sagsliste/Ärendelista

Samlet oversigt over Nordisk Råds aktuelle sager, sessionsdokumenter og skriftlige spørgsmål

2016

2020

2021

2022

2023

Ministerrådsforslag (B-sager)

Skriftlige spørgsmål (E-sager)

2022

2023