The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Sagsliste/Ärendelista

Samlet oversigt over Nordisk Råds aktuelle sager, sessionsdokumenter og skriftlige spørgsmål

2018

2019

2020

2021

2022

Ministerrådsforslag (B-sager)

Beretninger (C-sager)

Sessionsdokumenter og redegørelser 2022

Skriftlige spørgsmål (E-sager)

2021

2022