The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Sagsliste/Ärendelista 2019

Samlet oversigt over Nordisk Råds sager, rekommandationer og skriftlige spørgsmål for 2019

Forslag (A-sager)

2015

2016

2017

2018

2019

Ministerrådsforslag (B-sager)

Beretninger (C-sager)

Sessionsdokumenter og redegørelser

Skriftlige spørgsmål (E-sager)

2018

2019