Sagsliste/Ärendelista

Samlet oversigt over Nordisk Råds aktuelle sager, sessionsdokumenter og skriftlige spørgsmål

Forslag (A-sager)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ministerrådsforslag (B-sager)

Beretninger (C-sager)

Sessionsdokumenter og redegørelser

2021

Skriftlige spørgsmål (E-sager)

2020

2021