Truslen mod demokratiet er et tema på Nordisk Råds session

08.10.18 | Nyhed
Temasession 2018
Photographer
Auðunn Níelsson
Demokratiet under pres bliver et prioriteret tema på Nordisk Råds session i Oslo i slutningen af oktober og begyndelsen af november.

Truslen mod demokratiet er et tema på Nordisk Råds session. Temaet tages op allerede på sessionens første dag, tirsdag den 30. oktober, hvor topmødet mellem Nordisk Råds medlemmer og de nordiske statsministre finder sted. Under topmødet har rådets 87 medlemmer mulighed for at stille spørgsmål og debattere med statsministrene fra alle fem lande samt Færøerne, Grønland og Åland.

Overskriften for sessionen bliver De nordiske landes evne til at møde andre landes forsøg på at påvirke vores samfund og demokratiske processer.

Nordisk Råds præsident, Michael Tetzschner, konstaterer at demokratiske værdier er under stærkt pres i det aktuelle politiske klima, og derfor bør lande med samme grundsyn samarbejde.

– Vi ser tydeligt, at visse lande ikke holder sig tilbage for at forsøge at påvirke demokratiske valg og skabe splid i vores samfund. Det er yderst vigtigt, at vi samarbejder – ikke kun i Norden, men også i EU og globalt. Vi skal sætte alle ressourcer ind på, at vi kan stå imod i fællesskab, når vores demokratiske værdier udsættes for pres, siger Tetzschner.

Forslag om samarbejde om cyberforsvar

Sikkerhedsspørgsmål bliver også taget op i andre sammenhænge under sessionen. Blandt andet skal medlemmerne tage stilling til et forslag, som handler om et styrket nordisk samarbejde om cyberforsvar. Forslaget er fremsat af Den Konservative Gruppe.

Desuden vil Nordisk Råd få de nordiske udenrigsministres og forsvarsministres redegørelser.

Et andet vigtigt tema under sessionen er den frie bevægelighed i Norden og dermed arbejdet med at fjerne så mange grænseindringer som muligt, så folk kan arbejde og studere frit i hele regionen uden ekstra bureaukrati. Dette tema tages blandt andet op på de nordiske samarbejdsministres møde om onsdagen.

Det nordiske lovsamarbejde skal også debatteres ud fra den rapport, som professor Inge Lorrange Backe, har udarbejdet for Nordisk Ministerråd.

Politisk superuge

Nordisk Råds årlige session samler politikere fra hele Norden, både parlamentarikere og adskillige ministre, herunder alle statsministre. Årets session foregår i Stortinget i Oslo den 30.10.-1.11.

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952 og har medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.