The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Medlemsförslag om sänkta utsläpp från flyget