The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordatlantiska samarbetet får en egen strategi

27.06.19 | News
Kutter ved Upernavik
Photographer
Mats Bjerde
De nordiska regionministrarna har godkänt den nordatlantiska utvecklingsstrategin NAUST vid ett möte i Reykjavik den 27 juni. I strategin läggs stor vikt på bland annat kultur, välfärd och jämställdhet, havet och blå ekonomi, energi samt hållbar turism. Strategin stärker de nordiska ländernas samarbete i den nordatlantiska regionen.

NAUST handlar i huvudsak om samarbetet mellan Färöarna, Grönland, Island och kust-Norge från Rogaland till Finnmark. Strategin ska ange riktningen och vara vägledande för det nordatlantiska samarbetet och bland annat bidra till att stärka relationen mellan centrala sektorer och aktörer i regionen.

Strategin fördjupar samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering och utgör ett bra kunskapsunderlag för vidare utveckling av regionen. Norden står starkare tillsammans och kan lägga premisser för sin egen utveckling i relation till omvärldens ökande intresse för regionen. Nordiskt Atlantsamabete (NORA) har ansvar for att tillämpa NAUST:s mål och prioriteringar.

Island initiativtagare

Det var Island som under sitt förra ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014 tog initiativ till att utarbeta en strategi för det nordatlantiska samarbetet i Norden.

- Jag är mycket nöjd med att de nordiska regionministrarna har godkänt strategin. Den ger ökat fokus på en region som blir allt mer intressant för omvärlden. Nordatlanten har sina helt egna möjligheter och utmaningar och det är viktigt att vi stärker vårt samarbete också i den här regionen, säger Islands transport- och kommunminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som är ordförande för de nordiska regionministrarna under 2019.

NAUST tar utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 och omfattar också Nordiska ministerrådets prioriteringar för hållbar utveckling, barm och unga samt jämställdhet.

Eftersom Danmark nyligen har haft val till Folketinget och eftersom den nya regeringen utsågs först den 27 juni kommer Danmark att fatta sitt beslut i en senare skriftlig procedur.