Det nordatlantiske samarbeidet får en egen strategi

27.06.19 | Nyhet
Kutter ved Upernavik
Photographer
Mats Bjerde
De nordiske regionalministrene har godkjent den nordatlantiske utviklingsstrategien NAUST på et møte i Reykjavík 27. juni. I strategien legges det stor vekt på blant annet kultur, velferd og likestilling, havet og den blå økonomien, energi samt bærekraftig turisme. Strategien styrker de nordiske landenes samarbeid i den nordatlantiske regionen.

NAUST handler i hovedsak om samarbeidet mellom Færøyene, Grønland, Island og Kyst-Norge fra Rogaland til Finnmark. Strategien skal gi retning til og være veiledende for det nordatlantiske samarbeidet og skal blant annet bidra til å styrke sammenhengen mellom sentrale sektorer og aktører i regionen.

Strategien utdyper samarbeidsprogrammet for regional utvikling og planlegging og utgjør et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling i regionen. Norden står sterkere sammen og kan legge premisser for sin egen utvikling i møte med omverdenens økende interesse for regionen. Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) har ansvar for å bruke NAUSTs mål og prioriteringer.

Island initiativtaker

Det var Island som under sitt forrige formannskap i Nordisk ministerråd 2014 tok initiativ til å utarbeide en strategi for det nordatlantiske samarbeidet i Norden.

– Jeg er veldig fornøyd med at de nordiske regionalministrene har godkjent strategien. Den gir økt fokus på en region som blir stadig mer interessant for omverdenen. Nord-Atlanteren har sine helt egne muligheter og utfordringer, og det er viktig at vi styrker vårt samarbeid også i denne regionen, sier Islands transport- og kommunalminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som er leder for de nordiske regionalministrene i 2019.

NAUST tar utgangspunkt i de globale bærekraftmålene Agenda 2030 og omfatter også Nordisk ministerråds prioriteringer for bærekraftig utvikling, barn og unge samt likestilling.

Ettersom Danmark nylig har hatt valg til Folketinget og den nye regjeringen ble dannet først 27. juli, vil Danmark fatte sitt vedtak i en senere skriftlig prosedyre.