Det nordatlantiske samarbejde får sin egen strategi

27.06.19 | Nyhed
Kutter ved Upernavik
Photographer
Mats Bjerde
De nordiske regionsministre har godkendt den nordatlantiske udviklingsstrategi NAUST på et møde i Reykjavik den 27. juni. I strategien lægges der stor vægt på blandt andet kultur, velfærd og ligestilling, havet og blå økonomi, energi samt bæredygtig turisme. Strategien styrker de nordiske landes samarbejde i den nordatlantiske region.

NAUST handler hovedsageligt om samarbejdet mellem Færøerne, Grønland, Island og Norges kystlinje fra Rogaland til Finnmark. Strategien skal angive retningen og være vejledende for det nordatlantiske samarbejde og blandt andet bidrage til at styrke relationen mellem centrale sektorer og aktører i regionen.

Strategien uddyber samarbejdsprogrammet for regional udvikling og planlægning, og er et godt kundskabsgrundlag for videre udvikling i regionen. Norden er stærkere sammen og kan definere forudsætningerne for sin egen udvikling i forhold til omverdenens øgede interesse for regionen. Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) har ansvaret for at omsætte NAUSTs mål og prioriteringer til praksis.

Island som initiativtager

Det var Island, som i forbindelse med sit seneste formandskab for Nordisk Ministerråd i 2014 tog initiativ til at udarbejde en strategi for det nordatlantiske samarbejde i Norden.

– Jeg er meget tilfreds med, at de nordiske regionsministre har godkendt strategien. Den sikrer et øget fokus på en region, som bliver stadig mere interessant for omverdenen. Nordatlanten har sine helt egne muligheder og udfordringer, og det er vigtigt, at vi også styrker vores samarbejde i denne region, siger Islandstransport- og kommuneminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som er formand for de nordiske regionsministre i 2019.

NAUST tager udgangspunkt i de globale verdensmål i Agenda 2030 og omfatter også Nordisk Ministerråds prioriteringer for bæredygtig udvikling, børn og unge samt ligestilling.

Da Danmark nyligt har haft valg til Folketinget, og da regeringsdannelsen skete den 27. juni, vil Danmark træffe beslutning i en senere skriftlig procedure.