Pohjois-Atlantin yhteistyölle oma strategia

27.06.19 | Uutinen
Kutter ved Upernavik
Valokuvaaja
Mats Bjerde
Pohjoismaiden alueministerit hyväksyivät uuden Pohjois-Atlantin kehitysstrategian (NAUST) kokouksessaan Reykjavikissa 27. kesäkuuta. Strategian painopistealueita ovat kulttuuri, hyvinvointi ja tasa-arvo, meri ja sininen biotalous, energia sekä kestävä matkailu. Strategia vahvistaa Pohjoismaiden yhteistyötä Pohjois-Atlantin alueella.

NAUST koskee pääasiassa yhteistyötä, jonka osapuolina ovat Färsaaret, Grönlanti, Islanti ja Rannikko-Norja Rogalandista Finmarkkuun. Strategian tarkoituksena on viitoittaa ja linjata Pohjois-Atlantin yhteistyötä sekä vahvistaa alueen keskeisten toimijoiden ja toimialojen välistä suhdetta.

Strategia syventää aluekehittämisen ja aluesuunnittelun pohjoismaista yhteistyöohjelmaa ja luo hyvän tietopohjan alueen tulevalle kehittämiselle. Pohjoismaat ovat vahvempia yhdessä, ja ne voivat määrittää kehitysedellytyksensä itse tilanteessa, jossa muun maailman kiinnostus aluetta kohtaan kasvaa. NAUST-strategian tavoitteiden ja painopistealueiden toteuttamisesta vastaa Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö (NORA).

Islanti aloitteentekijänä

Pohjois-Atlantin yhteistyöstrategian laatimista ehdotti alun perin Islanti vuonna 2014, jolloin maa toimi edellisen kerran Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Pohjoismaiden alueministerit hyväksyivät strategian. Se kohdistaa lisähuomiota alueeseen, josta muu maailma on koko ajan kiinnostuneempi. Pohjois-Atlantilla on omatkin mahdollisuutensa ja haasteensa, joten myös tällä alueella tehtävää yhteistyötä on syytä vahvistaa, sanoo Islannin liikenne- ja kuntaministeri Sigurður Ingi Jóhannsson. Hän toimii vuonna 2019 Pohjoismaiden alueministerien puheenjohtajana.

NAUSTin lähtökohtana ovat Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteet ja Pohjoismaiden ministerineuvoston omat tavoitteet, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, lapsiin ja nuoriin sekä tasa-arvoon.

Koska Tanskassa pidettiin hiljattain parlamenttivaalit ja uusi hallitus nimitettiin vasta 27. kesäkuuta, maa päättää strategian hyväksymisestä myöhemmin kirjallisella menettelyllä.