Spela video

Norden är gränslös för dig som söker jobb

Söker du jobb och kan tänka dig att röra på dig lite? Varför inte kika över gränsen till ett annat nordiskt land? Tack vare vår gränslösa nordiska arbetsmarknad är det inget större problem att ta ett jobb i ett grannland.

Arni Halldorsson och Katrín Ásta Gunnarsdóttir
Möt Arni och Katrín

Möt: Arni Halldorsson och Katrín Ásta Gunnarsdóttir med familj.

Bor: I Göteborg.

Jobb: Arni är professor på Chalmers Tekniska Högskola och Katrín Ásta är enhetschef i statistik på Regionalt Cancercentrum Väst.

Gillar med nordiskt samarbete: Att gränserna är så öppna och att det är så lätt att flytta inom Norden.

Hela Norden är i praktiken din arbetsmarknad. När det är svårt att få ett jobb i ditt hemland  är det ganska enkelt att söka jobb på andra sidan gränsen. Det betyder ökad tillväxt i mottagarlandet samtidigt som arbetslösheten i hemlandet minskar.

Vår gemensamma nordiska arbetsmarknad är unik i världen. Alla nordiska länder har ungefär samma grundtankar om arbetslivet och vi tänker ganska lika om hur det ska fungera och hur problem ska lösas.

Det ska vara bra, tryggt och rättvist att jobba i de nordiska länderna.

"Att arbetsmarknaden är så öppen, att vi är nordiske medborgare, att det finns ett nordiskt samarbete som har gett oss en laggemenskap, och kanske inte minst en kulturell gemenskap, har gjort det lätt att flytta hit".
Katrín Ásta Gunnarsdóttir

Fakta

  • En gemensam nordisk arbetsmarknad utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet. Samarbetet om arbetsliv omfattar sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet.
  • Samarbetet om arbetsliv betyder att man kommer att kunna uppleva att arbetsvillkor och arbetsmiljö är på ungefär samma nivå i alla nordiska länder.
  • Varje år flyttar 45 000 personer från ett nordiskt land till ett annat. Varje dag arbetspendlar runt 70 000 nordbor till ett grannland.

Ska du jobba i Norden? Info Norden guidar dig på vägen!

www.norden.org/sv/info-norden

Läs fler berättelser