Spill video

Norden er grenseløst for deg som søker jobb

Søker du jobb og kan tenke deg å bevege deg litt? Hvorfor ikke se over grensen til et annet nordisk land? Takket være vårt grenseløse nordiske arbeidsmarked er det ikke særlig vanskelig å få jobb i et av våre naboland.

Arni Halldorsson och Katrín Ásta Gunnarsdóttir
Møt Arni og Katrín

Møt: Arni Halldorsson og Katrín Ásta Gunnarsdóttir med familie.

Bor: I Göteborg.

Jobb: Arni er professor på Chalmers Tekniska Högskola, og Katrín Ásta er enhetssjef i statistikk på Regionalt Cancercentrum Väst.

Liker ved det nordiske samarbeidet: At grensene er så åpne, og det er så lett å flytte mellom de nordiske landene.

Hele Norden er i praksis ditt arbeidsmarked. Når det er vanskelig å finne en jobb i hjemlandet ditt, er det nokså enkelt å søke jobb på den andre siden av grensen. Det betyr større vekst i mottakerlandet, samtidig som arbeidsledigheten i hjemlandet ditt blir mindre.

Vårt felles nordiske arbeidsmarked er unikt i verden. Alle nordiske land har omtrent samme grunntanker om arbeidslivet, og vi tenker nokså likt om hvordan det bør fungere, og hvordan problemer skal løses.

Det skal være bra, trygt og rettferdig å jobbe i de nordiske landene.

“At arbeidsmarkedet er så åpent, at vi er nordiske borgere, at det finnes et nordisk samarbeid som har gitt oss et lovfellesskap og kanskje ikke minst et kulturelt fellesskap, har gjort det lett å flytte hit.”
Katrín Ásta Gunnarsdóttir

Fakta

  • En gemensam nordisk arbetsmarknad utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet. Samarbetet om arbetsliv omfattar sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet.
  • Samarbetet om arbetsliv betyder att man kommer att kunna uppleva att arbetsvillkor och arbetsmiljö är på ungefär samma nivå i alla nordiska länder.
  • Varje år flyttar 45 000 personer från ett nordiskt land till ett annat. Varje dag arbetspendlar runt 70 000 nordbor till ett grannland.

Ska du jobba i Norden? Info Norden guidar dig på vägen!

www.norden.org/sv/info-norden

Les flere historier