The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Nordisk Råds priser på skoleskemaet

29.10.15 | News
Valgerður Gunnarsdóttir
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Børn og unges kendskab til nordisk kultur skal styrkes, hvis det står til Nordisk Råd. De nordiske politikere foreslår, at regeringerne skal tilbyde elever i grund- og videregående skoler ”Nordens kulturelle skoletaske”, hvor de introduceres til alle de nominerede til Nordisk Råds priser.

-Det er vigtigt at styrke båndene mellem de nordiske lande og specielt unge mennesker ved at øge kendskabet til kulturen i andre nordiske lande. Dette bidrager til at fremme venskab, forståelse og interesse for miljø, sprog og kultur i hvert land og knytte stærkere bånd mellem landene, sagde Valgerður Gunnarsdóttir fra Nordisk Råds kultur- og uddannelsesudvalg, da hun fremlagde forslaget.

Nordisk Råds Kultur- og uddannelsesudvalg ønsker, at fremme det nordiske samarbejde indenfor skole- og kulturområdet. Derfor foreslår udvalget, at videreudvikle det eksisterende ”Løft for børne- og ungdomslitteratur”, så eleverne også får større kendskab til nordisk film, musik, voksenlitteratur og miljøindsatser og samtidig udbygger deres nordiske sprogforståelse.

Det er vigtigt at styrke båndene mellem de nordiske lande og specielt unge mennesker ved at øge kendskabet til kulturen i andre nordiske lande. Dette bidrager til at fremme venskab, forståelse og interesse for miljøet, sprog og kultur for hvert land og knytte stærkere bånd mellem landene

 

Politikerne ønsker, at der hvert år udvikles et fagligt og kulturelt program som tilbud til alle elever i grund- og videregående skoler om de alle Nordisk Råds priser og ikke alene børne- og ungdomslitteraturprisen, som det er tilfældet nu. Dette program skal udarbejdes i et samarbejde mellem de nordiske kultur- og uddannelsesministerier.

Forslaget blev vedtaget på Nordisk Råds session i Reykjavik og bolden ligger nu hos de nordiske regeringer.

 

Contact information