The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Finansministrar diskuterade nordisk bankmarknad och protektionism

24.03.17 | News
Finansministrar diskuterade nordisk bankmarknad och protektionism
Photographer
norden.org
De nordiska finansministrarna möttes i Oslo den 24 mars. Huvudteman under mötet var utvecklingen på den nordiska bankmarknaden och aktuella EU/EES-frågor inklusive EU:s framtid, brexit och betydelsen av välfungerande marknader för små, öppna ekonomier som de nordiska.

Ministrarnas diskussion om den aktuella situationen på den nordiska bankmarknaden var en uppföljning till det samarbetsavtal som träffades i december förra året kring gränsöverskridande banker i Norden. Ministrarna berörde också det internationella arbetet med finansmarknadsregleringar. Ministrarna tog upp den senaste penningtvättsskandalen som involverar flera av de nordiska bankerna. Ministrarna var eniga om att bankerna måste fortsätta att stärka sitt arbete på detta område.

En annan viktig punkt på dagordningen var de potentiella följderna av det brittiska utträdet ur EU.

- Det är helt klart att brexit kommer att få betydande följder för de nordiska länderna, säger Norges finansminister Siv Jensen som var ordförande för mötet. Vår gemensamma strävan är att värna om så nära samarbete som möjligt även i fortsättningen, fortsätter hon.

Ministrarna diskuterade betydelsen för tillväxt och välstånd av öppna marknader och ett regelbaserat internationellt handelssystem. Globaliseringen har inneburit välfärdsvinster såväl internationellt som förde små, öppna nordiska ekonomierna. Om världen går i protektionistisk riktning kan det få negativa följder för många. Samtidigt är det viktigt att flera får del av det välstånd som globalisering och teknologisk utveckling möjliggör.

- De nordiska erfarenheterna är att välfungerande marknader, välfärdslösningar och skattesystem är centrala i detta sammanhang. Norge kommer att ta med sig dessa nordiska synpunkter till G20, där Norge deltar som gäst i år, säger Siv Jensen. 

Ministrarna utväxlade också synpunkter på hur nordiskt klimatarbete och gröna investeringslösningar kan stärkas, inklusive genom Nordiska investeringsbanken. Vidare tog ministrarna upp samnordiska utmaningar i förhållande till långsiktigt hållbar tillväxt och sysselsättning.

Finansministrarna träffas en gång per år för att diskutera aktuella politiska frågor och utmaningar inom ramen för regeringssamarbetet i Nordiska ministerrådet.