Finansministre drøftede nordisk bankmarked og protektionisme

24.03.17 | Nyhed
Finansministrar diskuterade nordisk bankmarknad och protektionism
Fotograf
norden.org
De nordiske finansministre mødtes i Oslo den 24. marts. Hovedtemaerne for mødet var udviklingen på det nordiske bankmarked og aktuelle EU- og EØS-spørgsmål, herunder EUs fremtid, Brexit og velfungerende markeders betydning for små, åbne økonomier som de nordiske.

Ministrenes drøftelser om den aktuelle situation på det nordiske bankmarked var en opfølgning på den samarbejdsaftale, som blev indgået i december sidste år  om grænseoverskridende banker i Norden. Ministrene kom også ind på det internationale arbejde med regulering af finansmarkedet. Ministrene drøftede den seneste hvidvaskningsskandale, som involverer flere af de nordiske banker. Ministrene var enige om, at bankerne var nødt til at stramme op på dette område.

Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var de potentielle følger af Storbritanniens udtræden af EU.

- Der er ingen tvivl om, at Brexit vil få væsentlige følger for de nordiske lande, sagde Norges finansminister Siv Jensen, der fungerede som mødeleder. Vi har et fælles mål om at værne om vores samarbejde i fremtiden, så det bliver så tæt som muligt, fortsatte hun.

Ministrene drøftede de åbne markeders og et regelbaseret internationalt handelssystems betydning for vækst og velstand. Globaliseringen har ført til øget velfærd både internationalt og i de små, åbne nordiske økonomier. Hvis verden går i en protektionistisk retning, kan det få negative konsekvenser for mange. Samtidig er det vigtigt, at flere får del i den velstand, som globaliseringen og den teknologiske udvikling muliggør.

- Erfaringerne fra Norden er, at velfungerende markeder, velfærdsløsninger og skattesystemer spiller en central rolle i denne sammenhæng. Norge vil tage disse synspunkter med til G20-mødet, hvor Norge i år deltager som gæst, siger Siv Jensen. 

Ministrene udvekslede også synspunkter om, hvordan nordisk klimaarbejde og grønne investeringsløsninger kan styrkes, blandt andet gennem Den Nordiske Investeringsbank. Derudover drøftede ministrene de fælles nordiske udfordringer i forhold til langsigtet bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Finansministrene mødes en gang om året for at diskutere aktuelle politiske anliggender og udfordringer inden for rammerne af regeringssamarbejdet i Nordisk Ministerråd.