Valtiovarainministerit keskustelivat pohjoismaisista pankkimarkkinoista ja protektionismista

24.03.17 | Uutinen
Finansministrar diskuterade nordisk bankmarknad och protektionism
Valokuvaaja
norden.org
Pohjoismaiden valtiovarainministerit tapasivat Oslossa 24. maaliskuuta. Kokouksen pääaiheita olivat pohjoismaisten pankkimarkkinoiden kehitys sekä ajankohtaiset EU- ja Eta-asiat, kuten unionin tulevaisuus, brexit ja toimivien markkinoiden merkitys Pohjoismaiden kaltaisille pienille ja avoimille talouksille.

Ministerien keskustelu pohjoismaisten pankkimarkkinoiden nykytilasta oli jatkoa viime joulukuussa allekirjoitetulle yhteisymmärryspöytäkirjalle, joka koskee Pohjoismaissa harjoitettavaa rajat ylittävää pankkitoimintaa. Ministerit käsittelivät myös rahoitusmarkkinoiden kansainvälistä sääntelyä. Kokouksessa tuli lisäksi puheeksi rahanpesuskandaali, jossa on mukana useita pohjoismaisia pankkeja. Ministerit olivat yksimielisiä siitä, että pankkien on jatkettava alaan liittyvän työn vahvistamista.

Päiväjärjestyksen toisena tärkeänä kohtana olivat Britannian EU-eron mahdolliset seuraukset.

– Brexitillä tulee ilman muuta olemaan merkittäviä seurauksia Pohjoismaille, sanoi kokousta johtanut Norjan valtiovarainministeri Siv Jensen. Yhteisenä pyrkimyksenämme on vaalia mahdollisimman läheistä yhteistyötä myös jatkossa, hän jatkoi.

Ministerit pohtivat sitä, millainen merkitys avoimilla markkinoilla ja sääntöpohjaisella kansainvälisellä kauppajärjestelmällä on kasvulle ja hyvinvoinnille. Globalisaatio on tuonut hyvinvointietuja paitsi kansainvälisesti myös Pohjoismaiden pienille ja avoimille talouksille. Jos maailma menee protektionistiseen suuntaan, tällä voi olla kielteisiä seurauksia monille. Samalla on tärkeää, että yhä useampi pääsee osalliseksi globalisaation ja teknisen kehityksen mahdollistamasta hyvinvoinnista.

– Pohjoismaiden kokemuksena on, että toimivat markkinat, hyvinvointiratkaisut ja verojärjestelmät ovat keskeisiä tässä yhteydessä. Norja aikoo välittää Pohjoismaiden näkemykset G20-ryhmälle, johon se osallistuu tänä vuonna vierailijana, Siv Jensen totesi. 

Ministerit vaihtoivat myös näkemyksiä siitä, miten pohjoismaista ilmastoyhteistyötä ja vihreitä investointiratkaisuja voidaan vahvistaa muun muassa Pohjoismaiden Investointipankin välityksellä. Lisäksi ministerit pohtivat yhteispohjoismaisia haasteita, jotka liittyvät pitkän aikavälin kestävään kasvuun ja työllisyyteen.

Valtiovarainministerit tapaavat kerran vuodessa keskustellakseen ajankohtaisista poliittisista asioista ja haasteista osana Pohjoismaiden ministerineuvoston alaista hallitusyhteistyötä.