Finansministre diskuterte nordisk bankmarked og proteksjonisme

24.03.17 | Nyhet
Finansministrar diskuterade nordisk bankmarknad och protektionism
Photographer
norden.org
De nordiske finansministrene møttes i Oslo 24. mars. Hovedtemaer på møtet var utviklingen på det nordiske bankmarkedet og aktuelle EU/EØS-spørsmål inklusive EUs framtid, Brexit og betydningen av velfungerende markeder for små, åpne økonomier som de nordiske.

Ministrenes diskusjon om den aktuelle situasjonen på det nordiske bankmarkedet var en oppfølging av samarbeidsavtalen som ble inngått i desember i fjor om grenseoverskridende banker i Norden. Ministrene kom også inn på det internasjonale arbeidet med finansmarkedsreguleringer. Ministrene tok opp den nyeste hvitvaskingsskandalen som involverer flere av de nordiske bankene. Ministrene var enige om at bankene må fortsette å styrke sitt arbeid på dette området.

Et annet viktig punkt på dagsordenen var de potensielle følgene av at Storbritannia går ut av EU.

– Det er helt klart at brexit kommer til å få betydelige følger for de nordiske landene, sier Norges finansminister Siv Jensen, som ledet møtet. Vår felles ambisjon er å hegne om et så nært samarbeid som mulig også framover, fortsetter hun.

Ministrene diskuterte betydningen for vekst og velstand av åpne markeder og et regelbasert internasjonalt handelssystem. Globaliseringen har medført velferdsgevinster både internasjonalt og for de små, åpne nordiske økonomiene. Om verden går i proteksjonistisk retning, kan det få negative konsekvenser for mange. Samtidig er det viktig at flere får del av velstanden som globalisering og teknologisk utvikling muliggjør.

– De nordiske erfaringene er at velfungerende markeder, velferdsløsninger og skattesystemer er sentrale i denne sammenhengen. Norge kommer til å ta med seg disse nordiske synspunktene til G20, der Norge deltar som gjest i år, sier Siv Jensen. 

Ministrene utvekslet også synspunkter på hvordan nordisk klimaarbeid og grønne investeringsløsninger kan styrkes, inklusive gjennom Den nordiske investeringsbanken. Videre tok ministrene opp samnordiske utfordringer når det gjelder langsiktig bærekraftig vekst og sysselsetting.

Finansministrene møtes en gang per år for å diskutere aktuelle politiske spørsmål og utfordringer innenfor rammen for regjeringssamarbeidet i Nordisk ministerråd.