The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Norden måste lära sig av misstagen under pandemiperioden

13.04.21 | News
Nordiska flaggor
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Det nordiska samarbetet har utsatts för hård press under coronaåret, konstaterade Nordiska rådets presidium på sitt möte den 13.april. Men nu finns goda möjligheter att ta lärdom av utmaningarna under pandemiperioden, och stärka samarbetet för att skapa en tryggare och bättre vardag för nordborna.

 Listan över samarbetets problem under året med Covid-19 är lång, och innehåller framförallt svårigheter som har uppstått på grund av att gränserna inom Norden har stängts. Särskilt i gränsregionerna har många nordbor drabbats hårt.

-För att bygga upp tilliten för samarbetet på nytt krävs tydliga budskap från de nordiska länderna, säger Nordiska rådets president, Bertel Haarder. Under det gångna året har vi sett att de nordiska regeringarna i krissituationer fokuserar på nationella lösningar, och glömmer det nordiska perspektivet. Detta trots att varken Covid-19, cyberhot eller klimathot känner landsgränser, konstaterar Bertel Haarder.

Ett nordiskt beredskapsnätverk

Som en konkret åtgärd för framtiden föreslår Nordiska rådets presidium att ett nordiskt beredskapsnätverk upprättas. En samnordisk satsning på beredskap skulle vara ett sätt att förebygga kommande kriser, och skulle underlätta kontinuerlig informationsutväxling mellan länderna, något som delvis har varit bristfälligt under coronapandemins första år.  Bertel Haarder påpekar att Norden har goda förutsättningar att bli världsledande när det gäller forskning, utveckling och produktion av vaccin, medicin och testutrustning. -Men det förutsätter samarbete, säger presidenten med eftertryck. Han betonar samtidigt att Nordiska rådet självklart respekterar ländernas rätt att visa handlingskraft och välja olika lösningar i krissituationer.

För att bygga upp tilliten för samarbetet på nytt krävs tydliga budskap från de nordiska länderna

Bertel Haarder, president, Nordiska rådet

På förslag av den konservativa gruppen beslöt Nordiska rådets presidium också att be Nordiska ministerrådet ta fram en gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av coronakrisen i ett nordiskt perspektiv.

Presidiet har redan tidigare beslutat att erfarenheterna av de nordiska ländernas hantering av coronapandemin, och de lärdomar man kan ta av den, kommer att vara tema för Nordiska rådets möte med statsministrarna i samband med rådets session i Köpenhamn, under första veckan av november.