17.3.
Committee proposal on the future of work in the Nordic Region, A 1869/growth

334
Johan Andersson
Main speech

Fru president! Utskottet för tillväxt och utveckling beslutade på sitt aprilmöte att efterlysa en redogörelse av projektet Nordens framtida arbetsmarknad.