17.3.
Nefndartillaga um framtíðarskipan vinnumála (Future of Work) á Norðurlöndum, A 1869/vækst

334
Johan Andersson
Framsöguræða

Fru president! Utskottet för tillväxt och utveckling beslutade på sitt aprilmöte att efterlysa en redogörelse av projektet Nordens framtida arbetsmarknad.