17.3.
Udvalgsforslag om Nordens fremtidige arbejdsmarked (Future of Work), A 1869/vækst

334
Johan Andersson
Hovedindlæg

Fru president! Utskottet för tillväxt och utveckling beslutade på sitt aprilmöte att efterlysa en redogörelse av projektet Nordens framtida arbetsmarknad.