Miljøkommunikation til forbrugere

En nordisk håndbog

Information

Publish date
Abstract
Denne håndbog giver råd og redskaber til at udvikle, tilrettelægge og gennemføre miljøkommunikation til forbrugere. Den er skrevet til beslutningstagere og medarbejdere med ansvar for miljøkommunikation i virksomheder, myndigheder og NGOere - og er især rettet mod dig, der har en anden faglig baggrund end kommunikation.Håndbogen er opbygget i otte kapitler, som hvert udgør et nødvendigt skridt i processen, nemlig: Mål, Afsendere, Modtagere, Argumenter, Koncept, Midler, Gennemførelse, Opfølgning. Kapitlerne er instruktive og krydret med eksempler, illustrationer og figurer. Derudover indeholder bogen et omfattende appendix over midler.Håndbogens udgangspunkt er, at miljøkommunikation til forbrugere handler om mere end at kommunikere miljø. Rene miljøargumenter bygger på kollektive og langsigtede interesser, så som ikke at forringe vores naturgrundlag. Den store gruppe forbrugere ændrer ikke adfærd alene af den grund. Derfor er det nødvendigt at supplere miljøargumenter med argumenter om mere kortsigtede og individuelle gevinster, for eksempel kvalitet, pris, sundhed eller bekvemmelighed.Håndbogen bygger på erfaringer og analyser fra de nordiske lande og indeholder blandt andet 21 eksempler på god miljøkommunikation i Norden. Den er blevet til på initiativ af Nordisk Ministerråds gruppe for Integreret Produktpolitik - NMRIPP - der bl.a. arbejder for at opbygge og udbrede viden om forbrugerrettet miljøkommunikation.
Publication number
2005:721