6. General debate

Præsident: MARIT NYBAKK / ÓLINA ÞÓRVARDARDÓTTIR

Dokumentation:

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 13/2015 til efterretning

Præsident. Som Nordisk Råd blev orienteret om på sin session sidste år, er vi i Nordisk Ministerråd i fuld gang med at gennemføre reformpakken ”Nyt Norden”. Formålet med vores reformarbejde er at…

Tak for det, og tak for redegørelsen. Jeg vil gerne kort have uddybet, hvad ministrenes mål på klimaområdet er. Det blev bare nævnt, at det skulle vi selvfølgelig også arbejde med, og så nævnte…

Tak. Det, der er tilgangen til klimadiskussionen, er jo at vise, hvad det er for konkrete løsninger, vi kan bidrage med fra de nordiske landes side. Det er jo ikke i regi af vores nordiske…

Fru ordförande! Jag vill bara höra med samarbetsministrarna om ett annat område och huruvida ni har diskuterat det, nämligen transportområdet. Transport och infrastruktur är en fråga som i stor…

Tak. Transportområdet er et naturligt område, synes jeg, for det nordiske samarbejde. Det skal jo også ses i lyset af den politik, der udvikles i forhold til det europæiske samarbejde, at man…

Tak for det. Jeg ville egentlig bare høre ministeren, om den europæiske dimension blev diskuteret på mødet, I har haft. Der er jo bred enighed her i forsamlingen om, at Norden skal forsøge at gøre…

Nordisk Råd har jo – i hvert fald medlemmer af Nordisk Råd - rejst debatten om, hvorvidt man skulle have en tydeligere repræsentation i forhold til Bruxelles. Og det mener jeg er en diskussion,…

Ég þakka hinum ágæta samstarfsráðherra Danmerkur fyrir ljómandi greinargerð fyrir árið 2015. Þetta hefur verið viðburðaríkt ár, bæði hjá Norrænu ráðherranefndinni og Norðurlandaráði, og ég ætla að…

Kæru norrænu vinir. Mikilvægi Norðurlandasamstarfs hefur sjálfsagt aldrei verið meira en nú á þessum síðustu tímum. Við stöndum frammi fyrir stórum áskorunum, alvarlegum flóttamannavanda sem líkja…

Jag vill göra några korta reflektioner. Först vill jag framföra ett tack till det danska ordförandeskapet för både arbete och en bra rapport. Vi kunde, när vi från presidiets sida träffade…