23.10.19 | News

Det står på viljen

Mangel på helthetlig løsninger for nordisk transportinfrastruktur svekker den nordiske mobilitet og næringslivets konkurranseevne og lønnsomhet. Det motarbeider også statsministrenes visjon om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region. Det mener et samlet Nordisk...

21.10.19 | News

Awards ceremony for Nordic Council prizes to be broadcast live from Stockholm on 29 October

The Nordic Council prizes will be awarded on 29 October at the Stockholm Concert Hall. The awards ceremony, hosted by Jessika Gedin, will be broadcast live. The winners will be handed their prizes by Swedish Prime Minister Stefan Löfven, environmental activist Noura Berrouba, author Joh...

28Oct

Registration

Dates
28.10.2019
08:00 AM - 08:00 PM
Type
Other