23.01.20 | News

Gränshinderrådet slog fast prioriterade områden för 2020

Ett nordiskt elektroniskt ID, erkännande av yrkeskvalifikationer, harmoniserade byggregler, transportsamarbete och geoblockering. Det är de övergripande teman som det nordiska Gränshinderrådet prioriterar i sitt arbete under 2020.

21.01.20 | News

Klimatfrågor, självmord och sommartid på agendan då Nordiska rådet möts

Hur ska man få ner antalet självmord i Norden? Hur reducera CO2-utsläppen i byggsektorn? Och hur ska de nordiska länderna ställa klockorna när sommar- och vintertid slopas? Det är några frågor som kommer upp då Nordiska rådet möts i Köpenhamn den 27-28 januari.