Erklæring om udledningsfri skibsruter

03.05.22 | Deklaration
De nordiske ministre for miljø og klima godkendte følgende erklæring om udledningsfri skibsruter på deres møde i Oslo den 3. maj 2022.

Information

Adopted
03.05.2022
Location
Oslo

Vi, de nordiske ministre for miljø og klima fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island samt Færøerne, Grønland og Åland:

 

Henviser til visionen om, at det nordiske samarbejde skal gøre Norden til den mest bæredygtige og integrerede region i verden;

Anerkender behovet for at iværksætte markante tiltag, som kan fremme den grønne omstilling i transportsektoren for at minimere indvirkningen på klima og miljø, herunder tiltag, som vedrører fossilfri transport, hvilket inkluderer dekarbonisering af den nordiske skibsfartssektor, som transporterer personer og gods til, fra og mellem vores lande;

Henviser til Paris-aftalens temperaturmål og genbekræftelsen af COP 26-målet om at efterstræbe tiltag, der kan begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader celsius over den førindustrielle gennemsnitstemperatur og Den Internationale Søfartsorganisations (IMO’s) vedtagelse af Initial IMO Strategy on Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Ships i 2018 og det løbende arbejde med at revidere strategien, herunder udledningsmålene for 2023;

Henviser også til Erklæringen om udledningsfri shipping i 2050, som blev vedtaget på COP 26, hvor de underskrivende parter forpligtede sig til at styrke den globale indsats for at opnå nuludledning fra international shipping i 2050, herunder også i IMO;

Henviser endvidere til Clydebank-erklæringen, som blev vedtaget på COP 26, hvor de underskrivende parter kollektivt forpligtede sig til at efterstræbe tiltag, som kunne støtte etableringen af minimum seks grønne korridorer, det vil sige udledningsfri skibsruter, mellem to (eller flere) havne inden midten af indeværende århundrede;

Noterer med stor bekymring konklusionerne i den fjerde IMO-drivhusgasundersøgelse fra 2020, som anslår, at hvis der ikke iværksættes yderligere tiltag, vil udledningen fra den internationale shipping i 2050 svare til 90-130 % af udledningen i 2008;

Erklærer os enige i, at global tilgang til rene skibsbrændstoffer, udledningsfri fartøjer, alternative fremdriftssystemer samt tilstedeværelsen af infrastrukturer i land, der understøtter disse, er afgørende for en hurtig omstilling til ren, international shipping;

Erklærer os også enige i fordelene ved et nordisk samarbejde, der går forrest i omlægningen af shippingsektoren, blandt andet ved at støtte dekarbonisering af størstedelen af den omfattende færgetransport i Norden til 2030;

Erklærer ydermere vores støtte til etableringen af udledningsfri skibsruter til færgetransport mellem de nordiske lande og

Beslutter at etablere et pilotprojekt, der skal identificere sådanne ruter og aktører fra shippingbranchen, der er interesserede i at indgå partnerskaber med det formål at gøre udledningsfri shipping på de identificerede ruter til virkelighed. Pilotprojektet skal skabe betingelser, som fremmer opnåelse af erfaringer med rene skibsbrændstoffer.

 

Espen Barth Eide 

Minister for klima og miljø, Norge

 

Annika Strandhäll

Minister for klima og miljø, Sverige

 

Guðlaugur Þór Þórðarson

Minister for miljø, energi og klima, Island

 

Lea Wermelin 

Miljøminister, Danmark

 

Emma Kari

Minister for miljø og klimaforandringer, Finland

 

Kalistat Lund

Minister for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, Grønland

 

Magnus Rasmussen

Minister for miljø, industri og handel, Færøerne

 

Alfons Röblom

Minister, Åland