Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan lausunto pohjoismaisen yhteistyön vahvistamistarpeesta koronakriisin yhteydessä

18.05.20 | Julkilausuma
Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan lausunto pohjoismaisen yhteistyön vahvistamistarpeesta koronakriisin yhteydessä

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta kävi 18. toukokuuta pitämässään kokouksessa keskustelua ja kokemustenvaihtoa Pohjoismaiden strategioista, jotka liittyvät koronakriisin vaikutusten lievittämiseen valiokunnan vastuualueilla. Valiokunta korosti, että kokemustenvaihtoa on jatkettava, koska pandemian ja sen vaikutusten kestosta ei ole varmuutta. Pohjoismaiden keskinäinen oppiminen on tarpeen siitäkin näkökulmasta, että se parantaa varautumista mahdollisiin tuleviin pandemioihin.

 

Valiokunta totesi, että vallitsevassa tilanteessa on tarvetta vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä, joka liittyy koulutukseen, kulttuuriin, urheiluun, kansalaisyhteiskuntaan ja yhdistyselämään. Pohjoismaissa tehdään huomattavia panostuksia kriisin vaikutusten lieventämiseksi näillä aloilla, ja tämän tulee heijastua myös pohjoismaiseen yhteistyöhön.

 

Elämän palautuminen normaaliksi kestänee hyvin pitkään. Nyt tarvitaan enemmän kuin koskaan koulutusaloitteita, jotka liittyvät peruskouluun, lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen sekä opiskelijaliikkuvuuteen ja jotka auttavat varmistamaan tarvittavat sopeutumistoimet. Rokotteiden kehittämiseen ja hoitomenetelmiin keskittyvä pohjoismainen tutkimusyhteistyö on kustannustehokasta, ja sen tulokset hyödyttävät koko Pohjolaa.

 

Valiokunnan jäsenet korostivat myös, että koulutusjärjestelmän digiosaamisen kehittämisessä on edistytty paljon. Etäopetuksen riskinä ovat kuitenkin kielteiset seuraukset oppilaille, joilla oli jo ennen kriisiä vaikeuksia selvitä koulutyöstä. Valiokunta toivookin pohjoismaista tutkimushanketta, jossa tehtäisiin vertailuanalyysi koulujen sulkemisen ja etäopetuksen vaikutuksista oppilaiden kykyyn hyödyntää opetusta. Lisäksi tulisi selvittää sosiaalisia vaikutuksia, jotka liittyvät kaveri- ja opettajakontaktien vähenemisen aiheuttamaan syrjäytymisriskiin.

 

Valiokunta toivoo niin ikään Pohjoismaiden kouluviranomaisten kehittävän kokemustenvaihtoaan toimista, joilla on pyritty hallitsemaan pandemian kielteisiä vaikutuksia oppilaisiin ja opettajiin. Tarkoituksena olisi keskinäinen oppiminen vastaavien tilanteiden varalta.

 

Valiokunta toivoo, että Pohjoismaat avaavat rajansa mahdollisimman pian ainakin Pohjolan sisäisessä liikenteessä. Avoimet rajat ovat välttämättömyys, jos Pohjolasta halutaan vision mukaisesti maailman integroitunein alue.

 

Kulttuuri-, urheilu- ja yhdistyselämässä joudutaan vielä pitkään kohtaamaan yleisö ja osallistujat uudella tavalla. Vielä on epävarmaa, koska yleisö voi palata kulttuuri- ja urheilutapahtumiin ja osallistua yhdistystoimintaan. Nyt onkin tarvetta kehittää uusia foorumeita ja digitaalisia kohtaamispaikkoja, jotta ihmiset voisivat tavata, osallistua kulttuuriin ja harjoittaa sitä sekä osallistua yhdistyselämään.

 

Koska yhteistyön lisäämiseen on nykytilanteessa ilmeinen tarve, haluamme huomauttaa koulutus- ja tutkimusministerineuvostolle sekä kulttuuriministerineuvostolle, että niiden tulisi toimia hyvin tulevaisuuslähtöisesti tehdessään tärkeää työtään pohjoismaalaisten parhaaksi.

Contact information