Kulttuuriperintö on maailman turvallisen ja rauhanomaisen kehityksen edellytys

30.10.19 | Julkilausuma
Pohjoismaiden kulttuuriministerien julkilausuma kulttuuriperinnöstä maailman turvallisen ja rauhanomaisen kehityksen edellytyksenä sekä kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjunnan tärkeydestä.

Tietoja

Adopted
30.10.2019
Location
Stockholm

Pohjoismaiden kulttuuriministerit hyväksyivät kokouksessaan Tukholmassa 30. lokakuuta 2019 seuraavan julkilausuman:

 

Me Pohjoismaiden kulttuuriministerit

olemme kiinnittäneet erityishuomiota siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto kehottaa useissa päätöslauselmissaan – viimeksi terrorismin rahoittamista koskevassa päätöslauselmassa 2462 (maaliskuu 2019) – vahvistamaan kansallisia toimia kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjumiseksi sekä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä

olemme todenneet, että Pohjoismaiden ministerien vuonna 2015 hyväksymän julkilausuman seurantatyössä on toteutettu monia tärkeitä aloitteita, mm. järjestetty kaksi pohjoismaista konferenssia ja yksi Pohjoismaiden kulttuuriviranomaisten välinen koordinointikokous. Vastaavia alueellisia työpajoja ja seminaareja on järjestetty viime aikoina myös muilla alueilla Unescon, Interpolin, Maailman tullijärjestön (WCO) ja EU:n alaisuudessa

korostamme Unescossa, WCO:ssa, YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavassa järjestössä (UNODC) ja EU:ssa tehtyä tärkeää työtä, jossa on kehitetty viranomaisille käytännön työkaluja kulttuuririkollisuuden ja laittoman kaupan torjumiseksi

kehotamme pohjoismaisia toimijoita jakamaan näitä verkko-oppimisalustoja aktiivisesti omissa toimintaympäristöissään

olemme panneet merkille kulttuuriomaisuuteen kohdistuvia rikoksia koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Convention on Offences relating to Cultural Property, Nicosia, 2017), joka täydentää olennaisesti Unescon kulttuuriyleissopimuksia sekä varastettujen tai laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden kansainvälistä palauttamista koskevaa UNIDROIT-yleissopimusta

tähdennämme, että Nicosian yleissopimus on voimaantulonsa jälkeen avoin myös muille maailman maille. Siitä voi siis tulla tärkeä työkalu maille, jotka haluavat parantaa kulttuuriarvojensa oikeudellista suojaa

kehotamme YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2347 (2017) valossa muita sektoreita ottamaan kulttuurin ja kulttuuriperinnön keskeiseksi lähtökohdaksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvässä työssä omalla toimialallaan, koulutus- ja tutkimusalalla, ympäristö- ja ilmastoalla sekä puolustusalalla ja sotilasoperaatioissa

kehotamme kansalaisyhteiskunnan kaikkia osia osallistumaan maailman kulttuuriperinnön suojeluun tunnustaen samalla erityisvastuumme kansallisen kulttuuriperinnön turvaamisesta ja säilyttämisestä

kehotamme Pohjoismaiden alakohtaisia viranomaisia kehittämään pohjoismaista yhteistyötä Oslon-konferenssissa vuonna 2015 tehtyjen päätelmien mukaisesti ja keskittymään jatkossakin toimenpiteiden koordinointiin, viestintään, tietämykseen ja osaamisen kehittämiseen sekä nykyisen yhteistyömuotojen ja aloitteiden kartoittamiseen.

 

Contact information