Pohjoismaiden kulttuuriministereiden yhteinen lausunto #metoo-liikkeestä kulttuurialalla

09.05.18 | Julkilausuma
Pohjoismaiden kulttuuriministereiden yhteinen lausunto, annettu pohjoismaisessa kulttuuriministerikokouksessa 9. toukokuuta 2018 Malmössä 8.–9. toukokuuta 2018 järjestetyn kulttuuripoliittisen huippukokouksen yhteydessä

Tietoja

Hyväksytty
09.05.2018
Sijainti
Malmö, Sverige

#metoo-liike ravisteli Pohjoismaita, ja yhteiskuntiemme monille osa-alueille iskostuneiden vallitsevien rakenteiden, puutteellisen johtamisen ja tietämättömyyden seuraukset tulivat kerralla julki. Liike on poikinut Pohjoismaissa useita vetoomuksia, joiden keskiössä on monesti ollut kulttuuriala.

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) on tehnyt kartoituksen Pohjoismaiden työelämäalan seksuaalista häirintää koskevasta lainsäädännöstä ja työsuojelusta. Asia on varsin yksinkertainen – seksuaalinen häirintä on laitonta. Kaikissa Pohjoismaissa työnantajalla on velvollisuus ehkäistä seksuaalista häirintää ja ryhtyä toimiin häirintätapauksissa. Seksuaalista häirintää koskeva lainsäädäntö on Pohjoismaissa vahva verrattuna muuhun maailmaan. Kuitenkin on selvää, että monilla työpaikoilla lakeja ei ole onnistuttu noudattamaan. On tärkeää jatkaa keskustelua siitä, miten tämä on edelleen mahdollista vuonna 2018 ja miten tilanne saadaan korjattua.

Me Pohjoismaiden kulttuuriministerit olemme sitoutuneet tekemään kaikkemme muutoksen aikaansaamiseksi. Voimme oppia paljon toistemme kokemuksista. Siksi asian tulee jatkossakin olla keskustelun kärjessä niin kansallisella, pohjoismaisella kuin kansainväliselläkin tasolla keskittyen tasapuolisesti kaikkiin vastuualueisiimme – kulttuuriin, mediaan ja urheiluun.

Kyse on syrjimättömyydestä mutta myös laajemmin tasa-arvosta. Tasa-arvo on ollut tärkeä edellytys pohjoismaisen mallin menestykselle, ja on itsestään selvää, että me Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvostossa otamme tasa-arvonäkökulman huomioon kaikessa toiminnassamme. Silti on selvää, että voimme pohjoismaisen yhteistyön avulla tehdä vieläkin enemmän. Siksi olemme antaneet sihteeristömme tehtäväksi selvittää, miten keskustelua seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä ja työpaikkojen turvallisuudesta voidaan edistää vastuualueillamme.

Vaikka asiasta käytävä julkinen keskustelu vaimenisi, me pidämme aihetta jatkossakin vahvasti esillä.