Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for styrket nordisk samarbejde i forbindelse med coronakrisen

18.05.20 | Deklaration
Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for styrket nordisk samarbejde i forbindelse med coronakrisen

Information

Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden har på sit møde den 18. maj drøftet og udvekslet erfaringer om de nordiske landes strategier for at afbøde coronakrisens indvirkning på udvalgets arbejdsområder. Udvalget understregede, hvor vigtigt det er at blive ved med at udveksle erfaringer, eftersom ingen ved, hvor længe pandemien og dens effekter vil vare ved. Derfor er det vigtigt, at vi lærer af hinanden i Norden – også for at være bedre forberedt på eventuelle kommende pandemier.

 

Udvalget konstaterede, at der i den aktuelle situation er behov for et styrket nordisk samarbejde inden for uddannelse, forskning, kultur, idræt, civilsamfund og foreningsliv. Landene har iværksat væsentlige tiltag for at mindske effekterne for disse områder, og det skal også afspejles i det nordiske samarbejde.

 

Det vil sandsynligvis vare meget længe, før vi igen kan leve som tidligere. Behovet for at samarbejde om uddannelsesinitiativer inden for folkeskole, gymnasier, professionsuddannelser og studerendes bevægelighed er større end nogensinde, hvis vi skal gennemføre den nødvendige omstilling. Nordisk forskningssamarbejde om vaccineudvikling og behandlingsmetoder er omkostningseffektivt, og hele Norden kan drage fordel af resultaterne.

 

Udvalgets medlemmer påpegede, at der er sket store fremskridt i udviklingen af uddannelsessystemernes digitale kompetencer, men at fjernundervisningen kan få negative konsekvenser for de elever, som allerede inden krisen havde svært ved at klare skolearbejdet. Udvalget foreslår derfor, at der gennemføres et nordisk forskningsinitiativ, som foretager en sammenlignende analyse af, hvordan skolelukninger og fjernundervisning har påvirket elevernes evne til at få noget ud af undervisningen samt af de sociale konsekvenser i form af risikoen for øget udenforskab på grund af mindsket kontakt til venner og lærere.

 

Udvalget ønsker desuden, at skolemyndigheder på nordisk niveau i højere grad udveksler erfaringer om, hvordan man har håndteret pandemiens negative konsekvenser for elever og lærere med henblik på at lære af hinanden og blive bedre rustet til lignende hændelser i fremtiden.

 

Udvalgets forhåbning er, at de nordiske lande snarest muligt åbner deres grænser, i hvert fald for rejser inden for Norden. Åbne grænser er helt afgørende, hvis Norden skal leve op til sin målsætning om at være verdens mest integrerede region.

 

Kultur-, idræts- og foreningslivet vil i lang tid fremover skulle møde sit publikum og sine deltagere på nye måder. Det er uklart, hvornår man igen kan overvære kultur- og idrætsarrangementer og deltage i foreningsaktiviteter. Derfor er der et behov for at udvikle nye arenaer og digitale mødesteder, hvor man kan mødes, deltage i og udøve kultur og engagere sig i foreningslivet.

 

I denne situation, hvor vi ser et tydeligt behov for øget samarbejde, vil vi gøre Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning samt Nordisk Ministerråd for Kultur opmærksomme på, at de er nødt til at fastholde et stærkt fremtidsfokus på deres vigtige arbejde af hensyn til vores nordiske medborgeres ve og vel.

Contact information