Kulttuuriministerineuvosto (MR-K)

Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kulttuuriministereillä on päävastuu Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävästä pohjoismaisesta kulttuuriyhteistyöstä. Tavoitteena on muun muassa kulttuuri-ilmaisun monimuotoisuuden edistäminen sekä taiteilijoiden ja heidän teostensa liikkuvuuden lisääminen.

Tietoja

Postiosoite

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
DK-1061 København K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 33 96 02 00
Ota yhteyttä

Sisältö