Päiväjärjestys

01.11.16

15:00 - 15:15
1. Istunnon avaaminen
15:15 - 17:15
2. Pohjoismainen huippukokous
17:15 - 17:30
3. Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2017 ohjelma

02.11.16

10:00 - 11:00
5. Kyselytunti

03.11.16

10:00 - 10:45
9. Ministerineuvoston ehdotukset ja selonteot
10:45 - 12:00
10. Yleiskeskustelu
12:00 - 12:20
11. Poliittinen vuoropuhelu voimassa olevista suosituksista
14:30 - 14:55
14. Vaalit 2017
14:50 - 14:55
15. Pohjoismaiden neuvoston ohjelma 2017
14:55 - 15:00
16. Istunnon päättäminen
25.01.17 | Uutinen

”Ei” yhteispohjoismaiselle henkilötunnukselle – ”kyllä” yhteiselle sähköiselle tunnistukselle

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta otti eilisessä kokouksessaan Oslossa kielteisen kannan yhteispohjoismaiseen henkilötunnusjärjestelmään. Pääsyynä oli se, että rajaesteiden poistamiseen on tarjolla helpompi ja huokeampi ratkaisu: yhteinen sähköinen henkilöllisyy...

03.11.16 | Uutinen

Yhteinen vastuu pakolaislapsista

Pohjoismailla on uusia ja suuria haasteita pakolaisten kotouttamisessa. Tämän vuoksi Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatit ehdottavat, että myös yksityiskoulut osallistuisivat pakolaislasten kotouttamiseen.

08.07.19 | Tiedot

Afstemningsresultater