Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.
Dagordning

01.11.16

15:00 - 15:15
1. Sessionens åbning
15:15 - 17:15
2. Nordisk topmøde
17:15 - 17:30
3. Nordisk Ministerråds program 2017

02.11.16

10:00 - 11:00
5. Spørgetime

03.11.16

10:00 - 10:45
9. Ministerrådsforslag og redegørelser
10:45 - 12:00
10. Generaldebat
12:00 - 12:20
11. Politisk dialog om opretholdte rekommandationer
14:30 - 14:55
14. Valg 2017
14:50 - 14:55
15. Nordisk Råds program for 2017
14:55 - 15:00
16. Sessionens afslutning
25.01.17 | Nyhet

Nej till gemensamt nordiskt personnummer, ja till gemensamt elektroniskt id

Under Nordiska rådets möte i Oslo sa utskottet för välfärd i Norden nej till ett gemensamt nordiskt personnummer. Den främsta orsaken är att det finns en enklare och billigare lösning mot gränshinder, nämligen ett gemensamt elektroniskt id. Här finns nyckeln till att öppna dörrar som hi...

03.11.16 | Nyhet

Fælles ansvar for flygtningebørn

De nordiske lande har nye og store udfordringer med at integrere de mange nye flygtninge. Derfor foreslår Socialdemokraterne i Nordisk Råd, at også fri- og privatskoler bidrager til integration af flygtningebørn.

08.07.19 | Information

Afstemningsresultater