Pohjoismaiden neuvosto avaa toimiston Brysseliin

02.11.16 | Uutinen
EU-landenes flagg
Valokuvaaja
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Brysselin-toimistoon lähetettävä virkamies saa tehtäväkseen koordinoida pohjoismaisten europarlamentaarikoiden ja heidän henkilöstönsä välisiä pohjoismaisia kokoontumisia sekä europarlamentaarikkojen ja Pohjoismaiden neuvoston jäsenten välisiä teematapaamisia ja -tilaisuuksia.

Pohjoismaiden neuvosto katsoo, että pohjoismaisen yhteistyön politisointi edellyttää läsnäoloa vallan ja päätöksenteon ytimessä. Pohjoismaiden neuvoston yhteyksiä Euroopan parlamenttiin tulisi siten selkeyttää ja helpottaa konkreettisilla toimilla. Pohjoismainen läsnäolo EU-parlamentissa ja kontaktit pohjoismaisiin europarlamentaarikkoihin ovat erittäin tarpeellisia.

Luonteva kohtauspaikka

Pohjoismaiden neuvoston Brysselin-toimisto tarjoaisi pohjoismaisille europarlamentaarikoille myös luontevan kohtauspaikan. Kuluneina vuosina pohjoismaiset europarlamentaarikot ovat ottaneet Pohjoismaiden neuvoston edustajat erittäin myönteisesti vastaan, kun nämä ovat vierailleet EU-parlamentissa keskustelemassa esimerkiksi Itämeri-asioista, mikrobilääkeresistenssistä sekä kalastuksesta ja maanviljelystä.

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä esitti alkuperäisessä ehdotuksessaan, että Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto perustaisivat Brysseliin yhteisen toimiston ja lähettäisivät sinne virkamiehen, jotta pohjoismaisen yhteistyön poliittista vaikuttavuutta ja painoarvoa voitaisiin lisätä. Nyt Pohjoismaiden neuvosto perustaa siis toimiston yksin.

Toimiston perustamista koskeva päätös tehtiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa 2. marraskuuta 2016 äänin 38 puolesta ja 32 vastaan. 

Brysselin-toimiston perustamista kannatti keskiryhmä ja enemmistö sosiaalidemokraateista. Vastaan äänesti kaksi sosiaalidemokraattia yhdessä konservatiivisen ryhmän, vasemmistososialistisen vihreän ryhmän ja Vapaa Pohjola -ryhmän kanssa.