Ammattipätevyyksien ja ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan siitä, mihin ammatteihin Suomessa vaaditaan päätös ammattipätevyydestä tai tutkinnon tunnustamisesta sekä siitä, miten päätöstä voi hakea. Sivulla kerrotaan myös eri aloja koskevista erityissäännöistä ja annetaan näistä esimerkkejä.

Jos olet suorittanut tutkintosi ulkomailla ja haluat työskennellä Suomessa, yleensä työnantaja arvioi, millaisen pätevyyden ja osaamisen ulkomainen tutkintosi antaa. Tietyissä ammateissa tarvitset kuitenkin viranomaisen päätöksen ammattipätevyydestä tai ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamisesta. Tällaisia ovat säännellyt ammatit sekä tehtävät, joissa vaaditaan tietyn tasoinen korkeakoulututkinto.

Jos olet kiinnostunut tutkinnon akateemisesta tunnustamisesta eli siitä, millä ehdoin voit hakea opiskelemaan ulkomaisella tutkinnolla Pohjoismaissa tai millä ehdoin ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea osaksi suorittamaasi tutkintoa, siirry sivulle Korkea-asteen koulutus Suomessa.

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

Yleensä työnantaja arvioi, millaisen pätevyyden ja osaamisen ulkomainen tutkintosi on antanut. Tietyissä ammateissa tarvitset kuitenkin tutkinnon tunnustamista tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Säännellyt ammatit Suomessa

Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan ammattia, johon vaaditaan lain perusteella tietty koulutus, tutkinto tai ammatinharjoittamisoikeus. Jos sinulla on ulkomailla suoritettu pätevyys tällaiseen ammattiin ja haluat harjoittaa ammattia myös Suomessa, tarvitset viranomaisen päätöksen ammattipätevyyden tunnustamisesta. Kaikki Suomessa säännellyt ammatit löydät Opetushallituksen sivuilta.

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää alakohtainen toimivaltainen viranomainen. Lisätietoa ammateista sekä ohjeita ammatinharjoittamisoikeuden hakemiseksi saat toimivaltaiselta viranomaiselta. Lue lisää Suomi.fi-palvelusta.

Tutkinnon tunnustaminen

Jos aiot hakea virkaa tai tehtävää, johon vaaditaan Suomen lain mukaan korkeakoulututkintoa, hae tutkintosi tunnustamista Opetushallitukselta. Tutkinnon tunnustamispäätöstä haetaan pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella Opintopolku-palvelussa. Lue lisää tutkinnon tunnustamispäätöksen hakemisesta Opetushallituksen sivuilta.

Alakohtaiset säännöt

Tietyillä aloilla, erityisesti rakennus- ja kuljetusalla, on sovittu omista erityissäännöistä. Ne voivat olla jatkokoulutukseen, laillistamiseen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Työturvallisuuskortti, hygieniapassi ja anniskelupassi ovat esimerkkejä alakohtaisista vaatimuksista.

Info Pohjolalla ei ole täydellistä yleiskuvaa aloja sääntelevistä säännöistä. Siksi rohkaisemme yrityksiä, työntekijöitä ja alan organisaatioita ottamaan yhteyttä Info Pohjolaan, jotta saamme tietoa säännöistä ja niiden aiheuttamista esteistä.

Työturvallisuuskortti

Täytyykö minulla olla suomalainen työturvallisuuskortti, jos haluan työskennellä Suomessa?

Se riippuu yrityksestä. Monet suomalaisyritykset, eritysesti teknisellä alalla, vaativat työntekijöiltään tai alihankkijoidensa työntekijöiltä suomalaisen työturvallisuuskortin.

Tarvitseeko minun käydä kurssia, jos minulla on vastaava sertifikaatti toisesta Pohjoismaasta?

Se riippuu yrityksestä. Vastaavia koulutuksia on olemassa muissa Pohjoismaissa, mutta kurssien sisältö vaihtelee, sillä työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö vaihtelee maittain.

Mitä kurssin suorittamiseen vaaditaan?

Kurssin voi suorittaa netissä kotimaasta käsin ennen Suomeen saapumista. Sen voi suorittaa noin kahdeksassa tunnissa ja se maksaa yleensä noin 69–100 euroa.

Voinko suorittaa kurssin äidinkielelläni?

Kurssi on tarjolla monella eri kielellä, mukaan lukien pohjoismaisilla kielillä.

Mistä saan lisätietoja?

Voit lukea lisää Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Hygieniapassi

Elintarvikealan työtehtävissä työntekijän täytyy osata käsitellä elintarvikkeita turvallisesti ja hygieenisesti. Henkilöllä täytyy olla hygieniapassi, jos hän työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Anniskelupassi

Tarvitset anniskelupassin, jos työskentelet anniskelupaikassa vastaavana hoitajana. Lue lisää Valviran sivuilta.

Ammatit, joihin voidaan valita vain Suomen kansalainen

Suomen virkamieslain kolmannessa luvussa määritellään valtion virat, joihin voidaan valita vain Suomen kansalainen. Tällaisia ovat esimerkiksi poliisin, tuomarin tai puolustusvoimien virat. Lue lisää Finlexin sivuilta.

Suomalaisten tutkintojen tunnustaminen ulkomailla

Ulkomaille työnhakuun lähtevän suomalaisen kannattaa etukäteen selvittää millainen tutkinnon tunnustamismenettely kyseisessä maassa on ja mitä asiakirjoja tunnustamista varten tarvitaan. Lue lisää kyseistä maata käsittelevältä sivulta.

Hakiessasi suomalaisen tutkinnon tunnustamista ulkomailla, voit käyttää apuna Europassin asiakirjoja, erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja tutkintotodistusten liitteitä. Lue lisää Euroopan unionin sivuilta.

Kansainvälinen periaate tutkintojen tunnustamisessa on, että vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta kelpoisuudesta. Suomesta ei voida suoraan vaikuttaa toisen maan viranomaisen päätöksentekoon. Vaikka EU:n direktiiveissä tai kansainvälisissä sopimuksissa on tiettyjä yleisiä säännöksiä, jokainen maa päättää itse, miten se panee säännökset toimeen ja miten se soveltaa niitä yksittäisissä tapauksissa.

Opetushallitus antaa maksusta asiantuntijalausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetuista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tutkinnosta. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.