Ammattipätevyyksien ja ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Norjassa

Sykepleier med pasient
Photographer
Yadid Levy/norden.org

Sairaanhoitaja ja potilas

Jos haluat työskennellä Norjassa, sinun täytyy tietyissä tapauksissa hakea ulkomaisen tutkinnon tai ammattipätevyyden tunnustamista. Tällä sivulla kerrotaan Norjan säännellyistä ammateista, eri aloja koskevista erityissäännöistä sekä siitä, miten saat päätöksen ammattipätevyyden tai tutkinnon tunnustamisesta.

Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja haluat työskennellä Norjassa, sinun kannattaa pyytää lausuntoa tutkinnostasi, niin että saat tietää, mitä norjalaista tutkintoa se vastaa. Huomaathan myös, että tiettyjä ammatteja säännellään Norjassa lailla, ja niissä toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus. Joillakin aloilla voi puolestaan olla kansainvälisiä alakohtaisia sääntöjä tai muita erityisvaatimuksia.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen Norjassa

Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja haluat työskennellä tai opiskella Norjassa, voit joutua hakemaan ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamista.

Ulkomailla suoritetun toisen asteen tutkinnon tunnustaminen, jos haluat opiskella Norjassa

Pohjoismaat tunnustavat vastavuoroisesti toistensa toisen asteen tutkinnot. Jos olet peruskoulun jälkeen suorittanut yleissivistävän koulutuksen (ylioppilastutkinnon) jossain Pohjoismaassa ja tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin tutkinnon suorittamismaassa, sinulla on Norjassa yleinen korkeakoulukelpoisuus ja voit hakea yliopistoon tai korkeakouluun. Joihinkin koulutusohjelmiin on lisäksi ohjelmakohtaisia pääsyvaatimuksia, kuten tietty määrä lukio-opintoja tietyissä aineissa.

Jos olet epävarma yleisestä korkeakoulukelpoisuudestasi, ota yhteyttä Norjan yhteishaun verkkopalveluun (Samordna opptak). Korkeakoulukelpoisuuden arviointi voi kestää kauan, joten arviointiprosessi kannattaa käynnistää hyvissä ajoin ennen opiskelupaikan hakemista.

Ulkomailla suoritetun ammatillisen tutkinnon tunnustaminen, jos haluat työskennellä Norjassa

Norjan ammatillisia tutkintoja vastaavat Pohjoismaiden ammatilliset tutkinnot rinnastetaan periaatteessa norjalaisiin tutkintoihin. Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon jossain Pohjoismaassa, voit siis yleensä vapaasti toimia kyseisessä ammatissa Norjassa. Huomaathan, että tietyillä aloilla tarvitset viranomaisen päätöksen tutkinnon tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta.

Jos haluat töihin Norjaan ja sinulla on toisessa Pohjoismaassa suoritettu ammatillinen tutkinto, voit hakea töitä suoraan haluamaltasi työnantajalta. Työnantajan asiana on arvioida, onko sinulla yrityksen tarvitsemaa osaamista. Jos työnantaja pitää sinua epäpätevänä tai ei tiedä, mitä norjalaista tutkintoa koulutuksesi vastaa, voit kääntyä Norjan korkeakoulutus- ja osaamisviraston (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir) puoleen.

Ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon tunnustaminen, jos haluat työskennellä Norjassa

Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir) voi tehdä päätöksen ulkomaisen korkea-asteen tutkinnon tunnustamisesta. Virasto arvioi, vastaako ulkomailla suoritettu korkea-asteen tutkinto norjalaista yliopisto-/korkeakoulututkintoa ja montako opintopistettä ulkomainen tutkinto vastaa.

Tietyt muissa Pohjoismaissa suoritetut tutkinnot korkeakoulutus- ja osaamisvirasto tunnustaa automaattisesti. Jos sinulla on tällainen tutkinto, voit ladata verkosta asiakirjan, jolla voit osoittaa tutkintosi lukeutuvan automaattisesti tunnustettaviin tutkintoihin. Kyseistä asiakirjaa voit hyödyntää saman tien oppilaitoksissa, työpaikoilla ja muualla. Tutkinnon automaattinen tunnustus on todistus siitä, että ulkomainen tutkinto rinnastetaan tasoltaan ja laajuudeltaan norjalaiseen tutkintoon. Voit myös hakea tutkintosi tunnustamista tavanomaisen tunnustamismenettelyn kautta. Jos tutkinto tunnustetaan, saat tunnustamispäätöksen, jota voit hyödyntää hakiessasi töitä Norjasta.

Myös yliopistot ja korkeakoulut voivat tunnustaa ulkomailla suoritetut korkea-asteen opinnot omia tutkintojaan ja opinto-ohjelmiaan vastaavaksi. Kysy lisätietoja oppilaitoksesta, johon aiot pyrkiä opiskelemaan.

Säännellyt ammatit ja ammattipätevyyden tunnustaminen Norjassa

Tietyt ammatit ovat säänneltyjä ammatteja. Jos haluat toimia tällaisessa ammatissa, sinun on haettava ammatinharjoittamisoikeutta toimivaltaiselta viranomaiselta. Joillakin aloilla on puolestaan alakohtaisia sääntöjä, jotka sinun on hyvä ottaa huomioon.

Säännellyt ammatit Norjassa

Valtaosa Norjan säännellyistä ammateista kuuluu EU:n ammattipätevyysdirektiivin piiriin, mutta on myös muita direktiivejä, joilla säädellään esimerkiksi merenkulun ja ilmailualan ammatteja. Ammatista riippuu, miltä viranomaiselta ammatinharjoittamisoikeutta haetaan.

Tutkinnon tai ammattipätevyyden tunnustaminen ei aina ole välttämätön edellytys Norjassa työskentelylle. Jos et löydä ammattiasi linkin takaa löytyvästä säänneltyjen alojen ja ammattien luettelosta, et todennäköisesti tarvitse päätöstä tutkinnon tai ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Ammatit, joihin ulkomainen tutkinto ei välttämättä anna kelpoisuutta Norjassa

On myös ammatteja, joihin ulkomailla tutkinnon suorittaneen on hyvin vaikea tulla valituksi Norjassa. Lisäksi tiettyihin ammatteihin voidaan valita vain Norjan kansalainen, koska kyseessä on julkinen viranomaistehtävä. Kyseiset tehtävät eivät kuulu tutkintojen tunnustamista koskevien eurooppalaisten, pohjoismaisten tai kahdenvälisten sopimusten piiriin. Tällaisia ammatteja ovat muun muassa tuomarin, poliisin tai puolustusvoimien virat.

Tiettyjen alojen alakohtaiset säännöt Norjassa

Lailla säänneltyjen ammattien lisäksi Norjassa on aloja, joilla on sovittu omista erityissäännöistä ja -vaatimuksista. Näitä erityissääntöjä ja -vaatimuksia kutsutaan alakohtaisiksi säännöiksi.

Säännöt voivat koskea esimerkiksi kyseisen alan jatkokoulutukseen, laillistamiseen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Alakohtaisia vaatimuksia on etenkin rakennus- ja kuljetusaloilla.

Pohjoismaiden yritykset ja yksityishenkilöt voivat toimia ja työskennellä kaikkialla Pohjolassa, mutta lainsäädännöstä ja alakohtaisista säännöistä aiheutuu toisinaan liikkuvuuden esteitä pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Alakohtaisista säännöistä johtuvat esteet on ratkaistava kyseisillä yksittäisillä aloilla, ja usein auttaa jo sekin, että tietoa on saatavilla.

Info Pohjolalla ei ole täydellistä yleiskuvaa aloja sääntelevistä säännöistä. Rohkaisemme yrityksiä, työntekijöitä, ammattiliittoja ja alan organisaatioita ottamaan yhteyttä Info Pohjolaan ja kertomaan meille alakohtaisista säännöistä ja niiden aiheuttamista esteistä.

Mistä saat lisätietoja?

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.