Ammattipätevyyksien ja ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Ruotsissa

Mand med gul hjelm ved stikkontakt
Valokuvaaja
Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash
Tältä sivulta selviää, miten haet ammattipätevyyden ja ulkomaisen tutkinnon tunnustamista, jos olet suorittanut tutkintosi ulkomailla ja haluat työskennellä Ruotsissa. Voit myös lukea omaa alaasi koskevista alakohtaisista säännöistä.

Ruotsi tunnustaa muissa Pohjoismaissa suoritetut tutkinnot. Voit hakea toisessa Pohjoismaassa suorittamasi tutkinnon tunnustamista Ruotsissa, jos haet työ- tai opiskelupaikkaa Ruotsista tai jos haluat sisällyttää ulkomailla suoritetut opintojaksot ruotsalaiseen tutkintoon.

Tietyt ammatit ovat säänneltyjä ammatteja. Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan ammattia, johon vaaditaan lain perusteella tietty koulutus, tutkinto tai ammatinharjoittamisoikeus. Jos sinulla on ulkomailla suoritettu pätevyys tällaiseen ammattiin ja haluat harjoittaa ammattia myös Ruotsissa, tarvitset ennen työskentelyn aloittamista viranomaisen päätöksen ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Ruotsissa

Jos sinulla on ulkomainen tutkinto ja tulet Ruotsiin töihin tai opiskelemaan, saatat tarvita päätöksen tutkinnon tunnustamisesta.

Milloin tarvitset päätöksen ulkomaisen tutkinnon tunnustamisesta Ruotsissa?

Tutkinnon tunnustaminen on tarpeen yleensä silloin, jos aiot tulla Ruotsiin opiskelemaan tai jos haluat toimia säännellyssä ammatissa.

Kaikki ulkomailla tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on oikeus työskennellä Ruotsissa, voivat hakea lausuntoa ulkomailla suorittamastaan tutkinnosta. Jos olet EU-/Eta-maan kansalainen tai sinulla on työnteko-oikeus tai oleskelulupa Ruotsissa, voit siis hakea tutkinnon tunnustamista.

Mistä voit hakea tutkinnon tunnustamispäätöstä Ruotsissa?

Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR arvioi ulkomaisia toisen asteen tutkintoja, ammattikorkeakoulututkintoja ja korkea-asteen tutkintoja. 

UHR:n verkkosivuilla on tutkintojen arviointipalvelu (bedömningstjänst), josta selviää, mitä ruotsalaista tutkintoa ulkomailla suorittamasi tutkinto vastaa. Jos et löydä tutkintoasi UHR:n arviointipalvelusta tai jos tarvitset henkilökohtaisen lausunnon tutkinnostasi, voit hakea lausuntoa UHR:stä. Lausunto on maksuton sähköinen asiakirja. Se ei kuitenkaan ole ruotsalainen tutkintotodistus.

Jos pyrit ruotsalaiseen yliopistoon, et tarvitse lausuntoa tutkinnosta, koska ulkomaisen ylioppilastutkinnon arviointi sisältyy automaattisesti korkea-asteen hakuprosessiin.

Lausunto tai tunnustamispäätös voi kuitenkin olla tarpeen esimerkiksi työnhakutilanteessa. niin että työnantajan on helpompi hahmottaa, millainen koulutus sinulla on. Työnantajan asiana on arvioida, antaako ulkomainen tutkinto tarvittavan pätevyyden ja osaamisen.

UHR:n arviointipalvelua voi käyttää verkossa.

Ammattipätevyyden tunnustaminen Ruotsissa

Tietyt ammatit ovat Ruotsissa säänneltyjä ammatteja. Jos haluat harjoittaa säänneltyä ammattia Ruotsissa, sinun on haettava ammattinimikkeen käyttöoikeutta tai ammatinharjoittamisoikeutta toimivaltaiselta viranomaiselta.

Viranomaisen päätös tutkinnon tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta on osoitus siitä, että sinulla on oikeus toimia säännellyssä ammatissa. Se on tae siitä, että sinulla on oikean tasoinen koulutus ja ammatissa tarvittava osaaminen. 

Mitkä ammatit ovat säänneltyjä ammatteja Ruotsissa?

Muun muassa lääkäri, sairaanhoitaja, asianajaja, farmaseutti ja hammaslääkäri ovat Ruotsissa säänneltyjä ammatteja. Jos haluat toimia tällaisessa ammatissa Ruotsissa, sinun on täytettävä tietyt pätevyysvaatimukset ja haettava tunnustamispäätöstä toimivaltaiselta viranomaiselta.

Miten haet ammattipätevyyden tunnustamista Ruotsissa?

Ammattipätevyyden hakuprosessi vaihtelee ammatista riippuen. Prosessi kannattaa yleensä aloittaa ottamalla yhteyttä kyseisen alan ammattipätevyyksien tunnustamisesta vastaavaan ruotsalaiseen viranomaiseen tai toimialajärjestöön. Viranomainen opastaa hakuprosessissa ja kertoo, mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä. Varaudu siis esittämään oikeaksi todistetut jäljennökset tai viralliset käännökset tutkintotodistuksista ja muista asiakirjoista.

Muista liittää hakemukseesi kaikki tarvittavat asiakirjat. Ulkomailla suorittamasi tutkinto voidaan arvioida vasta, kun olet liittänyt hakemukseen kaikki vaaditut asiakirjat.

Eri viranomaiset vastaavat Ruotsissa säänneltyihin ammatteihin vaadittavan koulutuksen arvioinnista. Esimerkiksi lääkärin ja sairaanhoitajan ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaa sosiaalihallitus, opettajan ammattipätevyyden tunnustamisesta puolestaan kouluvirasto.

Alakohtaiset säännöt Ruotsissa

Laissa säädeltyjen ammattien lisäksi Ruotsissa on aloja, joilla on sovittu omista erityissäännöistä ja -vaatimuksista. Näitä erityissääntöjä ja -vaatimuksia kutsutaan alakohtaisiksi säännöiksi. 

Alakohtaiset säännöt koskevat Ruotsissa sekä tiettyjä ammatteja että kokonaisia toimialoja. Ne voivat olla jatkokoulutukseen, laillistamiseen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Alakohtaisia vaatimuksia on erityisesti rakennus- ja kuljetusaloilla. 

Pohjoismaiden yritykset ja yksityishenkilöt voivat toimia ja työskennellä kaikkialla Pohjolassa, mutta lainsäädännöstä ja alakohtaisista säännöistä aiheutuu toisinaan liikkuvuuden esteitä pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää yleensä alakohtaisia ratkaisuja.

Esteiden vaikutuksia voidaan monesti lieventää tarjoamalla tietoa alan organisaatioiden, ammattiliittojen tai Info Pohjolan ja muiden neuvontapalvelujen välityksellä.

Info Pohjolalla ei ole täydellistä yleiskuvaa aloja sääntelevistä säännöistä. Siksi rohkaisemme kaikkia ottamaan yhteyttä Info Pohjolaan, jotta saamme tietoa säännöistä ja niiden aiheuttamista haasteista ja esteistä.

Rakennusalan työntekijän todistus Ruotsissa

Täytyykö minulla olla kisällinkirja, jos haluan työskennellä rakennusalalla Ruotsissa?

Voit muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta työskennellä ilman kisällinkirjaa (gesällbrev) kaikissa Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunnan (Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN) vastuulle kuuluvissa ammateissa. Kisällinkirja vaaditaan ainoastaan ammattisukeltajilta ja tiettyjen koneiden käyttäjiltä.

Muissa ammateissa kisällinkirja vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti työntekijän palkkatasoon. Jos työntekijällä on kisällinkirja, hän saa parempaa palkkaa kuin työntekijä, jolla ei ole kisällinkirjaa.

Kelpaako toisessa Pohjoismaassa suoritettu kisällinkirja, jos haluan työskennellä rakennusalalla Ruotsissa?

Jos olet suorittanut kisällinkirjan Norjassa, se kelpaa myös Ruotsissa. Jos olet suorittanut kisällinkirjan jossain toisessa Pohjoismaassa, se ei kelpaa automaattisesti Ruotsissa. Sen sijaan voit hakea tutkinnon tunnustamistodistusta (erkännandeintyg) Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunnasta (BYN).

Miten saan tutkinnon tunnustamistodistuksen Ruotsissa?

Ammattikirja voidaan Ruotsissa myöntää henkilölle, joka on suorittanut ruotsalaisen ammattitutkinnon ja jolla on 24, 30 tai 36 kuukauden työkokemus (vaaditun työkokemuksen pituus riippuu ammatista). Voit saada tutkinnon tunnustamistodistuksen (erkännandebevis), jos tutkintosi on rinnastettavissa ruotsalaiseen tutkintoon ja sinulla on vaadittu määrä työkokemusta toisesta Pohjoismaasta. Tutkinnon tunnustamistodistusta haetaan Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunnasta (BYN). Tutkinnon tunnustamistodistus on maksullinen. Todistus voidaan myöntää, mikäli sinulla on vaadittava tutkinto ja työkokemus. Todistuksen saaminen kestää noin kuukauden.

Mistä saan lisätietoja?

Voit lukea lisää Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunnan (BYN) sivuilta.

Sähköasentajan sertifikaatti Ruotsissa

Tarvitsenko päätöksen toisessa Pohjoismaassa suorittamani sähköasentajan tutkinnon tunnustamisesta, jos haluan työskennellä Ruotsissa?

Et tarvitse. Jos olet suorittanut sähköasentajan tutkinnon yhdessä Pohjoismaassa, et tarvitse päätöstä tutkinnon tunnustamisesta voidaksesi työskennellä sähköasentajana toisessa Pohjoismaassa. Pohjoismaat ovat sopineet keskenään sähköasentajatutkintojen vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Minulta vaaditaan silti ECY-sertifikaattia. Miten toimin?

Ruotsalaiset yritykset vaativat työtekijältä toisinaan Ruotsin sähköalan keskusammattilautakunnan (Elbranchens Centrala Yrkesnämnd, ECY) myöntämää sertifikaattia. ECY-sertifikaatti on osoitus siitä, että työntekijä on suorittanut tietyt kolme kurssia ja että hänen ruotsin kielen taitonsa on vähintään sfi-taitoasteikon tasolla D (svenska för invandrare, kurssi D). Työnantaja vaatii sertifikaattia yleensä silloin, jos työtehtävien suorittaminen edellyttää sitä, että työntekijällä on mainittujen kolmen kurssin antamat konkreettiset tiedot ja taidot.

Toisessa Pohjoismaassa sähköasentajan tutkinnon suorittanut henkilö voi vaihtoehtoisesti pyytää Ruotsin sähköalan keskusammattilautakunnasta maksutonta ammattipätevyyden arviointia, mikäli hän tarvitsee ruotsinkielistä lausuntoa ammattipätevyydestään. Sähköasentajan tarvitsee vain lähettää tutkintotodistuksensa keskusammattilautakuntaan, joka antaa maksuttoman lausunnon usein muutamassa päivässä – tai viimeistään kolmen viikon kuluttua.

Miten toimin, jos haluan ECY-sertifikaatin?

Pohjoismaan kansalainen voi saada Ruotsin sähköalan keskusammattilautakunnan (ECY) sertifikaatin, jos hänellä on Pohjoismaassa suoritettu sähköasentajan tutkinto sekä ECY-sertifikaatin edellyttämät kolme kurssia. Jos sähköasentaja ei ole suorittanut vaadittuja kursseja, hänen on täydennettävä tutkintoaan niillä. Kurssien suorittaminen kestää korkeintaan neljä päivää. Kurssit järjestää asennusalan koulutus- ja kehittämiskeskus Installationsbranchens utbildnings- och utvecklingscenter (INSU). ECY-sertifikaatin ehtona on lisäksi vähintään kolmen kuukauden työkokemus yrityksessä, joka noudattaa Ruotsin asennusalan työnantajajärjestön (Installatörsföretagen) ja sähköalan ammattiliiton (Svenska Elektrikerförbundet) välistä työehtosopimusta. Lisäksi sähköasentajan ruotsin kielen taitojen on oltava vähintään sfi-taitoasteikon tasolla D (svenska för invandrare, kurssi D).

Mistä saan lisätietoja?

Voit lukea lisää Ruotsin sähköalan keskusammattilautakunnan (Elbranschens centrala yrkesnämnds) ja Ruotsin sähköturvallisuusviraston (Elsäkerhetsverket) sivuilta.

Teollisuustyöntekijän SSG Entre Basic -kurssi Ruotsissa

Voiko yritys vaatia, että suoritan SSG Entre Basic -kurssin, jos haluan työskennellä Ruotsissa?

Voi. SSG Entre Basic -työturvallisuuskurssin suorittaminen on joillakin Ruotsin teollisuuslaitoksilla ehtona sille, että urakoitsijan palveluksessa oleva henkilö voi työskennellä kyseisessä teollisuuslaitoksessa. Yksittäisen yrityksen harkinnassa on päättää, vaaditaanko työntekijältä SSG-kurssin tai jonkin muun työturvallisuuskurssin suorittamista.

Miksi kurssi pitää suorittaa?

SSG Entre Basic -kurssin tarkoituksena on auttaa yrityksiä varmistamaan, että teollisuuslaitoksilla työskentelevät henkilöt noudattavat työturvallisuustoimenpiteitä ja -määräyksiä.

Mitä kurssin suorittamiseen vaaditaan?

SSG Entre Basic -kurssi suoritetaan verkossa. Kurssin suorittaminen kestää korkeintaan kolme tuntia, ja se maksaa noin 1 000 Ruotsin kruunua. Työturvallisuuskortti on voimassa kolme vuotta.

Voinko suorittaa kurssin äidinkielelläni?

Kurssi on tarjolla 18 kielellä, mukaan lukien pohjoismaisilla kielillä.

Mistä saan lisätietoja?

Voit lukea lisää SSG Standard Solutions Groupin sivuilta.

Erityismääräysten piiriin kuuluvat ammatit

Tietyt ammatit ovat Ruotsissa sellaisia, että niihin voidaan valita vain Ruotsin kansalainen tai henkilö, joka on suorittanut tutkinnon Ruotsissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tuomarin, papin tai poliisin virat. Näissä tehtävissä toimimiseen liittyy yleensä erityisehtoja ja -vaatimuksia.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon kelpoisuus kotimaassa

Jos opiskelet ulkomailla ja aiot tutkinnon suoritettuasi tulla töihin kotimaahasi, sinun kannattaa selvittää, tunnustetaanko ulkomainen tutkinto kotimaassasi.

Europass

Moni haaveilee työskentelystä, opiskelusta tai harjoittelusta ulkomailla. Haaveista on helpompi tehdä totta, jos sinulla on kansainvälinen ansioluettelo, jolla voit osoittaa koulutuksesi ja osaamisesi myös ulkomailla.

Europass-palvelussa voit laatia ansioluettelon ja liittää siihen digitaalisesti varmennetut osaamistodistukset liitteineen. Näin voit osoittaa tietosi ja taitosi kaikkialla Euroopassa. Europassin avulla taitojen ja osaamisen osoittaminen on helppoa.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.