Ammattipätevyyksien ja ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Tanskassa

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark
Tietyillä toimialoilla on erityissäännöksiä, jotka koskevat myös sinua, jos haluat työskennellä kyseisillä aloilla Tanskassa. Osa ammateista on säänneltyjä ammatteja, toiset kuuluvat puolestaan kansainvälisten alakohtaisten säännösten tai muiden erityismääräysten piiriin. Tälle sivulle on koottu asioita, jotka sinun on hyvä ottaa huomioon, jos sinulla on tutkinto tai työkokemusta toisesta Pohjoismaasta ja aiot tulla töihin Tanskaan.

Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja haluat työskennellä Tanskassa, sinun kannattaa hakea tutkinnon arviointia, niin että saat selville, mitä tanskalaista tutkintoa se vastaa. Huomaathan, että tietyt ammatit ovat säänneltyjä ammatteja, joihin vaaditaan Tanskan viranomaisen myöntämä ammatinharjoittamisoikeus.

Tietyillä toimialoilla on erityissäännöksiä, jotka koskevat myös sinua, jos haluat työskennellä kyseisillä aloilla Tanskassa. Osa ammateista on säänneltyjä ammatteja, toiset kuuluvat puolestaan kansainvälisten alakohtaisten säännösten tai muiden erityismääräysten piiriin.

  Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Tanskassa 

  Ulkomaisten tutkintojen arvioinnista vastaa Tanskassa koulutus- ja tutkimushallitus. Koulutus- ja tutkimushallitus antaa lausuntoja kaiken tasoisista tutkinnoista.

  Arviointi on maksuton, mutta mahdolliset käännökset joudut tilaamaan ja maksamaan itse.

  Lue lisää Pohjoismaiden välisestä tutkintojen vastavuoroisesta tunnustamisesta Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön sivuilta.

  Ulkomailla suoritetun ylioppilastutkinnon tunnustaminen, jos haluat opiskella Tanskassa

  Pohjoismaat tunnustavat vastavuoroisesti toistensa korkeakoulukelpoisuuden antavat tutkinnot. Tanskassa tällainen tutkinto on ylioppilastutkinto. Jos olet suorittanut toisen asteen tutkinnon jossain toisessa Pohjoismaassa, voit päästä Tanskassa korkea-asteen koulutukseen samoilla ehdoilla kuin tanskalaisen toisen asteen tutkinnon suorittaneet hakijat.

  Huomaathan, että Norja ja Tanska ovat sopineet keskenään kiintiöistä, joilla rajoitetaan norjalaisten lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden määrää Tanskassa ja päinvastoin.

  Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen, jos haluat työskennellä Tanskassa

  Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja aiot hakea töitä Tanskasta, voit pyytää Tanskan koulutus- ja tutkimushallitusta arvioimaan, minkä alan ja koulutustason tanskalaista tutkintoa ulkomainen tutkintosi vastaa. Koulutus- ja tutkimushallitus antaa lausuntoja kaiken tasoisista tutkinnoista.

  Arviointilausunnon voit laittaa työhakemuksen liitteeksi, niin että työnantajan on helpompi hahmottaa, millainen koulutus sinulla on.

  Työnantaja arvioi, onko sinulla osaamista, jota tehtävässä tarvitaan. Julkisen sektorin työnantajan on kuitenkin hyväksyttävä Tanskan koulutus- ja tutkimushallituksen lausunto siitä, mitä tanskalaista tutkintoa ulkomainen tutkintosi vastaa.

  Säännellyt ammatit ja ammatinharjoittamisoikeus Tanskassa

  Tietyt ammatit ovat Tanskassa säänneltyjä ammatteja, ja niissä toimivalla on oltava viranomaisen myöntämä ammatinharjoittamisoikeus. Joillakin toimialoilla on puolestaan alakohtaisia erityissääntöjä, jotka sinun on syytä ottaa huomioon työtä hakiessasi. Tutkinnon arvioinnista voi silti olla hyötyä, toimitpa missä ammatissa tahansa.

  Jos haluat harjoittaa säänneltyä ammattiasi Tanskassa väliaikaisesti tai satunnaisesti, sinun ei välttämättä tarvitse hakea ammatinharjoittamisoikeutta, vaan riittää, jos teet viranomaiselle ennakkoilmoituksen.

  Säännellyt ammatit Tanskassa

  Tanskassa on noin 120 ammattia, joissa toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus. Säänneltyjen ammattien luettelo on julkaistu tanskaksi ja englanniksi Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön verkkosivuilla. Samoilta sivuilta löydät myös ammattikohtaiset ohjeet ammatinharjoittamisoikeuden hakemiseen.

  Ammatit, joihin ulkomainen tutkinto ei välttämättä anna kelpoisuutta Tanskassa

  On olemassa ammatteja, joihin ulkomailla tutkinnon suorittaneen on hyvin vaikea tulla valituksi Tanskassa. Lisäksi tiettyihin ammatteihin voidaan valita vain Tanskan kansalainen, koska kyseessä on julkinen viranomaistehtävä. Kyseiset tehtävät eivät kuulu tutkintojen tunnustamista koskevien eurooppalaisten, pohjoismaisten tai kahdenvälisten sopimusten piiriin. Tällaisia ammatteja ovat tuomarin, papin ja poliisin virat.

  Kansainväliset toimialasäännöt

  Tietyissä maa-, vesi- ja ilmaliikenteen ammateissa noudatetaan alan kansainvälisiä sääntöjä. 

  Lue lisää Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön verkkosivuilta.

  Tiettyjen alojen alakohtaiset säännöt Tanskassa

  Lailla säänneltyjen ammattien lisäksi Tanskassa on aloja, joilla on sovittu omista erityissäännöistä ja esimerkiksi koulutukseen ja sertifikaatteihin liittyvistä vaatimuksista. Alakohtaisia vaatimuksia on erityisesti rakennus- ja kuljetusaloilla.

  Info Pohjolalla ei ole täydellistä yleiskuvaa aloja sääntelevistä säännöistä.

  Informoi Info Pohjolaa alakohtaisista säännöistä

  Pohjoismaiden yritykset ja yksityishenkilöt voivat toimia ja työskennellä kaikkialla Pohjolassa, mutta lainsäädännöstä ja alakohtaisista säännöistä aiheutuu toisinaan liikkuvuuden esteitä pohjoismaisilla työmarkkinoilla.

  Alakohtaisista säännöistä johtuvat esteet on yleensä ratkaistava kyseisillä yksittäisillä aloilla. Esteiden vaikutuksia voidaan monesti lievittää tarjoamalla parempaa tietoa. Tietoa voidaan levittää toimialajärjestöjen, ammattiliittojen tai Info Pohjolan ja muiden neuvontapalvelujen välityksellä.

  Rohkaisemme yrityksiä, työntekijöitä, ammattiliittoja ja alan organisaatioita ottamaan yhteyttä Info Pohjolaan ja kertomaan meille alakohtaisista säännöistä.

  Lähetä Info Pohjolaan sähköpostia ja kerro mahdollisimman tarkasti sekä säännöistä että niiden aiheuttamista esteistä.

  Säännellyn ammatin harjoittaminen väliaikaisesti palveluntarjoajana Tanskassa

  Jos olet toisessa EU-/Eta-maassa asuva ammatinharjoittaja, voit harjoittaa ammattiasi väliaikaisesti ja satunnaisesti Tanskassa, mikäli lähetät asiasta kirjallisen ennakkoilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Ennakkoilmoitusta tarvitaan vain siinä tapauksessa, jos ammattikohtaiset säännöt edellyttävät palveluntarjoajaksi ilmoittautumista.

  Jos olet muun kuin EU-/Eta-maan kansalainen, voit hyödyntää ilmoittautumisjärjestelmää ainoastaan, jos se on ammattikohtaisten säännösten nojalla mahdollista.

  Jos kyse on ammatista, jolla on kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä seurauksia, viranomaisilla on oikeus tarkistaa ammattipätevyytesi, ennen kuin alat tarjota palveluja Tanskassa.

  Kun muutat Tanskaan ja ryhdyt tarjoamaan siellä palveluja ensimmäistä kertaa, sinun on tehtävä kirjallinen ennakkoilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. Säänneltyjen ammattien luettelosta selviää, mille viranomaiselle ilmoitus lähetetään.

  Ennakkoilmoitukseen liitetään viranomaisen vaatimat asiakirjat, ja ilmoitus on uusittava vuosittain.

  Europass

  Europass on verkkotyökalupakki opintoja ja työuraa koskevien tietojen hallinnointiin. Työkalujen avulla voit esittää taitosi, pätevyytesi ja kokemuksesi selkeästi ja johdonmukaisesti kaikkialla Euroopassa. Voit luoda Europass-profiilin osoitteessa europa.eu. Europassin on kehittänyt Euroopan komissio.

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.