Opas: työskentely Suomessa

Työnhaku ulkomailla
Tälle sivulle on koottu tietoa, jota saatat tarvita, jos suunnittelet tai olet aloittamassa työskentelyn Suomessa.

Tämä opas ohjaa sinut eteenpäin, jos etsit tietoa työnhausta Suomessa, Suomen työttömyysturvajärjestelmästä ja työttömyyskassoista, ammattiliitoista, sosiaaliturvasta eri työtilanteissa, sairauspäivärahasta ja kuntoutuksesta, työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työskentelyn verotuksesta.

Tutustu myös oppaaseen Opas: muutto Suomeen, johon on koottu yleisiä neuvoja Suomeen muuttamisesta.

Työhön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelu- tai työlupaa Suomessa. Pohjoismaiden ulkopuolisten EU- ja Eta-maiden sekä muiden maiden kansalaisille tiettyjä ehtoja kuitenkin on. Lue lisää osiosta Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa.

Suomeen työskentelemään tultaessa työnantaja voi yleensä itsenäisesti arvioida ulkomaisen tutkinnon tuottamaa pätevyyttä työntekijää valitessaan, mutta tietyissä ammateissa työskentely edellyttää tutkinnon ammatillista tunnustamista ja ammatinharjoittamisoikeutta. Lue lisää sivulta Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ammatillinen tunnustaminen Suomessa.

Työsopimukseen, työehtosopimuksiin ja muihin työehtoihin liittyvissä asioissa tietoa löytyy sivulta Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Tietoa työntekijöiden oikeuksia valvovista ammattiliitoista löydät sivulta Työttömyyskassat ja ammattiliitot Suomessa.

Työnhaku

Voit hakea töitä Suomesta etukäteen ulkomailta käsin tai Suomeen saapumisen jälkeen. Lue lisää sivulta Työnhaku Suomessa.

Voit saapua Suomeen myös työttömänä työnhakijana ja saada työttömyyspäivärahaa, mutta tämä vaatii ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi lähtömaassasi hyvissä ajoin ennen muuttoa. Lue lisää oman maasi työttömyysturvaa käsittelevältä sivulta.

Jos saat suomalaista työttömyyskorvausta ja olet kiinnostunut lähteä toiseen Pohjoismaahan työnhakuun, lue lisää sivulta Suomen työttömyysturvaetuudet.

Työttömyysturva

Työttömyyspäivärahaa maksetaan Suomessa kahdesta eri järjestelmästä. Jos jäät työttömäksi ja kuulut työttömyyskassaan, voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Jos et kuulu mihinkään työttömyyskassaan, voit saada peruspäivärahaa Kansaneläkelaitoksesta (Kela). Jos et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan, voit saada työmarkkinatukea. Lue lisää sivuilta Suomen työttömyysturvaetuudet ja Työttömyyskassat ja ammattiliitot Suomessa.

Työntekijän sosiaaliturva

Alla olevat linkit ohjaavat sinua eteenpäin sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Oletko oikeutettu sosiaaliturvaetuuksiin?

Jos muutat Suomeen työskentelemään, olet yleensä oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn aloitusajankohdasta lukien. Sääntöön on kuitenkin useita poikkeuksia. Lue lisää sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut? 

Jos olet lähetetty työntekijä, tietoa löytyy sivulta Lähetetyt työntekijät Suomessa. Jos olet tutkija tai apurahansaaja, tietoa sosiaaliturvasta löytyy sivulta Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa.

Mitä sosiaaliturvaetuuksia saat työntekijänä?

Tietoa Suomen sosiaaliturvasta ja oikeudesta terveyspalveluihin sekä sairauspäivärahasta ja kuntoutuksesta löytyy alla listatuilta sivuilta.

Verotus

Yleissääntö on, että verot maksetaan siihen maahan, jossa työskentelet tai saat tuloja. Jos asut toisessa maassa, voi tuloilla olla vaikutusta myös asuinvaltiosi verotuksessa. Siksi tulot tulee ilmoittaa sekä asuinvaltion että työskentelyvaltion verotukseen.

Lue lisää sivulta Verotus Suomessa tai pohjoismaisesta veroportaalista Nordisk eTaxista.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.