Korkea-asteen koulutus ja toisen asteen koulutuksen jälkeiset ammatilliset opinnot Norjassa

Students studying
Photographer
Photo by Annie Spratt on Unsplash
Tässä artikkelissa kerrotaan Norjan yliopistoista, korkeakouluista ja toisen asteen koulutuksen jälkeisistä ammatillisista opinnoista sekä siitä, miten voit hakea kyseiseen koulutukseen Norjaan.

Pohjoismaat ovat solmineet sopimuksen pääsystä korkeampaan koulutukseen. Sopimuksen ansiosta jossain Pohjoismaassa lukion suorittanut henkilö voi hakea toisen Pohjoismaan tarjoamaan korkea-asteen koulutukseen samoilla tai vastaavanlaisilla ehdoilla kuin oman maan hakijat.

Yliopistot ja korkeakoulut

Norjan korkeakoulujärjestelmään kuuluu useita yliopistoja, korkeakouluja ja erikoistuneita yliopistotason korkeakouluja. Lisäksi maassa on useita yksityisiä korkea-asteen oppilaitoksia. Yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat kolmivuotista alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä viisivuotista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi monissa oppilaitoksissa on tarjolla lyhyitä, yhden lukuvuoden mittaisia korkeakoulutusohjelmia.

Korkeakoulut eroavat yliopistoista etupäässä siinä, että korkeakoulujen opetusryhmät ovat pienemmät, kaikille yhteisiä tunteja on enemmän, opiskelijoiden seuranta on tiiviimpää ja projektimuotoista opiskelua on enemmän. Yliopistoissa opiskelijat opiskelevat itsenäisemmin ja opetusryhmät ovat suurempia. Myös ainetarjonnassa on oppilaitosten välisiä eroja.

Norja on allekirjoittanut Bolognan julistuksen, joten Norjan korkea-asteen oppilaitoksissa on käytössä eurooppalainen tutkintojärjestelmä. Kaikissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on niin ikään käytössä kansainvälinen arvosana-asteikko (A–F). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat pyrkiä kolmivuotiseen tohtorikoulutukseen (Ph.D).

Korkea-asteen tutkintorakenne Norjassa

Korkea-asteen tutkinnot jaetaan Norjassa alempiin ja ylempiin tutkintoihin.

Alempi korkeakoulututkinto (bachelor) ja lyhyet korkeakoulutusohjelmat Norjassa

Kolmivuotinen bachelor-tutkinto on ensimmäinen ja alin norjalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa suoritettava tutkinto. Lisäksi oppilaitokset tarjoavat lyhyitä, yhden lukuvuoden mittaisia opintokokonaisuuksia. Lyhyiden korkeakoulutusohjelmien laajuus on 60 opintopistettä, ja ne voivat olla itsenäisiä opintokokonaisuuksia, alemman korkeakoulututkinnon osia tai edellytys yliopistotasoisten ammatillisten opintojen aloittamiselle. 

Bachelor-tutkintoon johtavaan koulutukseen tai lyhyeen korkeakoulutusohjelmaan pyrkiviltä vaaditaan joko yleinen korkeakoulukelpoisuus tai muulla tavoin hankittu kelpoisuus. Jos olet suorittanut kolmivuotisen toisen asteen koulutuksen (lukiokoulutuksen) jossain toisessa Pohjoismaassa, olet korkeakoulukelpoinen eikä sinun tarvitse dokumentoida norjan kielen taitojasi, mikäli olet saanut kotimaassasi riittävästi joko ruotsin, norjan tai tanskan kielen opetusta. Sinun ei myöskään tarvitse dokumentoida englannin kielen taitojasi. Muualta kuin Pohjoismaista tulevien hakijoiden on sen sijaan dokumentoitava sekä englannin että norjan kielen taitonsa.

SO eli Samordna opptak on Norjan korkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakua koordinoiva palveluelin. Siltä saat lisätietoja pääsyvaatimuksista sekä toisessa Pohjoismaassa suoritettujen tutkintojen muuntamisesta norjalaisia tutkintoja vastaaviksi. 

Ylempi korkeakoulututkinto (master) Norjassa

Koulutukseen pyrkiviltä vaaditaan bachelor-tutkinto. Ulkomailla suoritettu alempi korkeakoulututkinto ei aina takaa pääsyä master-tason opintoihin Norjassa. Ennen master-opintoihin pyrkimistäsi saatat siksi joutua suorittamaan joitakin kursseja norjalaisessa yliopistossa, vaikka olisitkin jo suorittanut bachelor-tutkinnon jossain toisessa maassa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää viisi vuotta.

Yliopistotasoiset ammatilliset tutkinnot (profesjonsstudier)

Tietyillä aloilla tarjotaan myös ammatilliseen tutkintoon johtavaa yliopistotasoista koulutusta. Yliopistotasoisia ammatillisia opintoja suoritetaan muun muassa psykologian, oikeustieteen ja lääketieteen alalla. Opinnot kestävät yleensä viisi vuotta.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen

Korkea-asteen koulutukseen haetaan Norjassa SO:n kautta. Tämä koskee myös hakijoita, joilla ei ole norjalaista henkilötunnusta. Kaikki koulutusohjelmat ja oppilaitokset eivät ole mukana yhteishaussa. Näihin ohjelmiin ja oppilaitoksiin haetaan suoraan oppilaitoksen omilla verkkosivulla.

Korkea-asteen yhteishaku päättyy 15. huhtikuuta. Lisätietoja erityisten hakijaryhmien yhteishausta, yhteishakuun kirjautumisesta ja hakumenettelystä saa osoitteesta samordnaopptak.no. Master-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan suoraan kyseisessä oppilaitoksessa.

Hakutoiveita voi muuttaa 1. heinäkuuta asti, ja 20. heinäkuuta saat tiedon siitä, mihin oppilaitoksiin sinut on hyväksytty opiskelijaksi ja mihin olet mahdollisesti varasijalla. Yhteishaun tulokset nähdäksesi sinun on kirjauduttava verkkohakemukseesi SO:n sivustossa. Opiskelupaikan vastaanottamisesta on ilmoitettava 26. heinäkuuta mennessä. Jos et ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottamisesta ilmoitetaan kirjautumalla hakemukseen SO:n sivuston kautta.

Syyslukukausi alkaa yleensä noin 10. elokuuta, mutta alkamisajankohta vaihtelee oppilaitoksittain.  

Lukukausimaksu

Julkinen korkea-asteen koulutus on Norjassa ilmaista. Korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoilta peritään kuitenkin kerran lukukaudessa lukukausimaksu, jolla rahoitetaan opiskelijoille tarjottavia hyvinvointipalveluja, kuten liikunta- ja terveyspalveluja. Lukukausimaksu maksetaan oppilaitoksen yhteydessä toimivalle opiskelijayhdistykselle. Lisäksi jotkin oppilaitokset perivät opiskelijoilta kopiointimaksun, joten lukukausimaksut voivat vaihdella oppilaitoksittain.

Kun sinut on rekisteröity opiskelijaksi ja olet maksanut lukukausimaksun, saat opiskelijatodistuksen, jolla saat alennusta esimerkiksi julkisesta liikenteestä ja kulttuuritarjonnasta.

Huomaathan, että yksityisissä korkeakouluissa on omat opintomaksut. Ota yhteyttä haluamaasi oppilaitokseen ja kysy tarkempaa tietoa maksuista.

Toisen asteen koulutuksen jälkeiset ammatilliset opinnot (fagskoleutdanning)

Yliopisto- ja korkeakouluopinnoille on olemassa käytäntöpainotteisempi vaihtoehto. Toisen asteen koulutuksen jälkeisiä ammatillisia opintoja kutsutaan norjaksi nimellä fagskoleutdanning. Käytännönläheinen koulutus kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen ja tarjoaa opiskelijoille työelämässä tarvittavia valmiuksia. Opinnot pohjautuvat toisen asteen tutkintoon tai sitä vastaaviin tietoihin ja taitoihin, ja ne on usein mahdollista suorittaa työssäkäynnin ohella. Toisen asteen koulutuksen jälkeistä ammatillista koulutusta on tarjolla kaikissa Norjan maakunnissa. Lisäksi koulutusta tarjoavat monet yksityiset toimijat. 

Norjan fagskole-koulutusta vastaa Tanskassa erhvervsuddannelse ja Ruotsissa yrkeshögskola.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.