Opintotuki Ruotsissa

Studerende rundt en computer
Valokuvaaja
Priscilla Du Preez / Unsplash
Tältä sivulta selviää, miten haet opintotukea Ruotsissa. Saat myös tietoa opintolainan lyhentämistä koskevista säännöistä, stipendi- ja apurahamahdollisuuksista, opiskelija-alennuksista sekä siitä, kuka ylipäätään voi saada ruotsalaista opintotukea.

Tämä sivu kertoo ruotsalaisen opintotuen hakemiseen liittyvistä säännöistä ja prosesseista. Toivottavasti saat täältä kaiken tarvitsemasi tiedon ja opintosi lähtevät hyvin käyntiin.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja aiot tulla opiskelemaan Ruotsiin, haet opintotukea yleensä kotimaastasi. Ulkomaalainen opiskelija voi kuitenkin tietyissä tilanteissa hakea opintotukea Ruotsista.

Mikä on ruotsalainen opintotuki?

Opintotuki on taloudellinen tuki, jota opiskelija voi hakea opiskellessaan Ruotsin opintotukiviranomaisen hyväksymässä toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksessa. Opintotukea hallinnoi Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunta (CSN). Opintotuki koostuu opintorahasta, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja opintolainasta, joka on maksettava takaisin.

Miten ruotsalaista opintotukea haetaan?

Opintotuen hakeminen on Ruotsissa helppoa. Hakuvaiheet ovat seuraavat:

 1. Mene CSN:n verkkosivuille: CSN:n sivuilta saat kaiken tarvitsemasi tiedon opintotuesta ja sen hakemisesta.
 2. Täytä hakemus: CSN.n sivuilta löydät hakulomakkeen. Täytä hakemus huolella ja varmista, että siinä on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet.
 3. Lähetä hakemus: Hakemuksen täytettyäsi voit lähettää sen CSN:ään heti kun tiedät, mitä aiot opiskella ja missä oppilaitoksessa.

Kuka voi hakea ruotsalaista opintotukea?

Pääsääntönä on, että pohjoismaalainen opiskelija saa opintotukea kotimaastaan. Ruotsin kansalainen hakee siis ruotsalaista opintotukea CSN:stä, opiskeleepa hän sitten Ruotsissa tai ulkomailla.

Ruotsiin opiskelemaan tulevan pohjoismaalaisen tulee puolestaan ottaa yhteyttä kotimaansa opintotukiviranomaiseen.

Pohjoismaalainen opiskelija voi silti tietyin edellytyksin saada ruotsalaista opintotukea opiskellessaan Ruotsissa. Ulkomaan kansalainen on oikeutettu ruotsalaiseen opintotukeen, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Edellytykset: Kansalaisuudestasi riippuu, mitkä edellytykset ja vaatimukset sinun on täytettävä, jotta voisit saada opintotukea Ruotsista. Muistathan siis selvittää CSN:n verkkosivuilta, mitkä vaatimukset koskevat sinua ja täytätkö ne varmasti.

Milloin ruotsalaista opintotukea haetaan?

Muistathan hakea ruotsalaista opintotukea hyvissä ajoin, jotta hakemuksesi ehditään käsitellä ajoissa.

 • Viimeinen hakupäivä: Opintotuella ei ole viimeistä hakupäivää, mutta opintotukea maksetaan takautuvasti korkeintaan neljältä hakemuksen jättämistä edeltävältä viikolta. Viikot lasketaan siitä viikosta lukien, jolloin CSN vastaanottaa hakemuksesi. Sinun kannattaa siis hakea opintotukea heti kun tiedät, mitä aiot opiskella ja missä. Sinun ei tarvitse odottaa, että olet saanut opiskelupaikan.
 • Hakuaika: Jos aiot opiskella Ruotsissa useamman lukukauden, sinun kannattaa hakea opintotukea kokonaiseksi lukuvuodeksi. Opintotukea voi hakea korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Mitä ruotsalaiselle opintotuelle tapahtuu, jos sairastut tai saat lapsen?

Jos sairastut tai sinulle syntyy lapsi kesken opintojen, noudatetaan erityisiä opintotukisäännöksiä. Sinun kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Sairastuminen: Sairastumisesta on ilmoitettava mahdollisimman pian, mieluiten jo ensimmäisenä sairauspäivänä. Tällöin säilytät oikeutesi opintorahaan ja -lainaan myös sairaana ollessasi. Sairastumisesta ilmoittaminen tapahtuu eri tavoin riippuen siitä, mitä ja missä opiskelet. Ota yhteyttä CSN:ään, kerro tilanteestasi ja kysy lisäohjeita.
 • Lapsen syntymä: Jos saat lapsen, voit olla oikeutettu opintotuen huoltajakorotukseen. Alaikäisen lapsen vanhemmille on tarjolla erityyppisiä lisätukia (tilläggsbidrag). Ota yhteyttä CSN:ään ja kysy lisätietoja tukimahdollisuuksistasi.

Millaiset ovat ruotsalaisen opintolainan takaisinmaksua koskevat säännöt?

Sinun on hyvä ottaa huomioon opintolainan takaisinmaksua koskevat säännöt:

 • Lyhennysten alkaminen: Opintolainan lyhentäminen alkaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun opintotukesi päättyy. Lyhentäminen alkaa aina vuodenvaihteessa. Kun on aika aloittaa takaisinmaksu, saat ennen vuodenvaihdetta CSN:ltä kirjeen, jossa on maksusuunnitelma ja tilillepanokortti. Takaisinmaksuaika riippuu siitä, minkä ikäinen olet ja kuinka paljon sinulla on lainaa.
 • Lyhennystapa: CSN tarjoaa erilaisia opintolainan lyhennysvaihtoehtoja. Lainaa lyhennetään yleensä neljästi vuodessa, mutta voit halutessasi lyhentää sitä kuukausittain tai maksaa koko lainan takaisin kerralla. Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit laatia CSN:n kanssa taloudelliseen tilanteeseesi sopivan lyhennyssuunnitelman.

Miten työskentely opintojen ohella vaikuttaa ruotsalaiseen opintotukeesi?

Työskentely opintojen ohella voi vaikuttaa ruotsalaiseen opintotukeesi. Sinun kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Tuloraja: Ruotsissa on määritelty tuloraja (fribelopp) sille, miten paljon muita tuloja opintotuen saajalla voi olla kalenterivuoden aikana. Jos tulosi ylittävät tulorajan, opintotukesi voi pienentyä tai lakata kokonaan. Sinun kannattaakin pitää itsesi perillä tulorajoista ja ilmoittaa tulosi oikein CSN:lle.
 • Työskentelystä ilmoittaminen: Ilmoita tulojesi muutoksesta viipymättä CSN:ään, niin että opintotukeasi voidaan tarkistaa muiden tulojesi mukaisesti.

Mitä muita tukijärjestelmiä Ruotsissa on?

Opintotuen lisäksi opiskelijoille on Ruotsissa tarjolla muitakin tukimuotoja ja taloudellisia kannustimia. Niitä ovat muun muassa:

 • Asumistuki: Voit hakea asumistukea opiskelun aikaisten asumismenojesi kattamiseen.
 • Opintolaina: Opintorahan lisäksi voit hakea opintolainaa, joka on maksettava takaisin opintojen päätyttyä.
 • Apurahat ja stipendit: Julkiset ja yksityiset tahot tarjoavat erilaisia apurahoja ja stipendejä, joita voit hakea opintojen ja vaihto- ja harjoittelujaksojen rahoittamiseen. Stipendit ja apurahat voivat kohentaa opiskelijan taloudellista tilannetta.

Mistä haet apurahaa ja stipendejä Ruotsissa?

Tietoa Ruotsissa tarjolla olevista apurahoista ja stipendeistä löydät muun muassa seuraavista lähteistä.

 • Studier.se: Tältä sivustolta löydät tietoa Ruotsissa tarjolla olevista stipendeistä. Sivuilta saat tietoa stipendivaihtoehdoista ja voit hakea tarpeitasi ja osaamistasi vastaavaa stipendiä.
 • Yliopistot ja oppilaitokset: Monet Ruotsin yliopistot ja oppilaitokset tarjoavat opiskelijoille omia apurahoja ja stipendejä. Pidä silmällä yliopiston verkkosivuja ja ilmoitustauluja tai ota yhteyttä opintotoimistoon ja kysy lisätietoja.
 • Opinto-ohjelmat ja viranomaiset: Ulkomaille voi lähteä opiskelemaan erilaisten opinto-ohjelmien kautta. Vaihto-ohjelmista voi saada tukea opintojen tai työharjoittelun suorittamiseen ulkomailla. Myös viranomaisten alaisuudessa on säätiöitä ja rahastoja, joiden tarjoamiin apurahamahdollisuuksiin sinun kannattaa tutustua.

Miten saat opiskelija-alennusta Ruotsissa?

Ruotsissa on käytössä kaksi erilaista opiskelija-alennuksiin oikeuttavaa korttia, Mecenatkortet ja Studentkortet. Korttia näyttämällä saat alennuksia ja muita etuja lukuisissa yrityksissä eri puolilla Ruotsia. Ruotsin ylioppilaskunnat ovat kehittäneet molemmat kortit yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Miten toimit, jos haluat opiskella ruotsalaisen opintotuen turvin ulkomailla?

Jos aiot lähteä opiskelemaan ulkomaille ruotsalaisen opintotuen turvin, sinun on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • CSN:n puoltava päätös: Voit saada opintotukea ulkomailla opiskeluun vain, jos saat CSN:stä puoltavan päätöksen. Päätöstä haetaan CSN:stä, ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan muun muassa todistus oppilaitokseen hyväksymisestä ja opintosuunnitelma.
 • Opintojen kesto: Opintotukea voidaan maksaa ulkomaille yleensä vain tietyn aikaa. Muista siis selvittää, moneksiko lukukaudeksi voit saada opintotukea Ruotsista, ja suunnittele opintosi sen mukaan.

Mistä löydät Pohjoismaiden opintotukiviranomaisten yhteystiedot?

Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Pohjoismaiden opintotukiviranomaisten verkkosivuilta. Ota yhteyttä kotimaasi viranomaiseen ja selvitä, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tilanteessasi.

Toisen asteen opintotuki

Voit olla oikeutettu opintotukeen, jos suoritat toisen asteen tutkintoa Ruotsissa tai jossain toisessa Pohjoismaassa. CSN:n verkkosivuilta saat lisätietoja toisen asteen opintotuesta Ruotsissa.

Voiko Ruotsin kansalainen hakea ruotsalaista opintotukea Ruotsissa suoritettaviin toisen asteen opintoihin?

Kyllä voi. Jos olet Ruotsin kansalainen, voit hakea ruotsalaista opintotukea Ruotsissa suoritettavia toisen asteen opintoja varten. Tällöin kuulut Ruotsin kansalaisille tarkoitettujen tukijärjestelmien ja ehtojen piiriin.

Toisen asteen opintotuki on ruotsiksi nimeltään studiehjälp. Opintotuki koostuu kolmesta erityyppisestä tuesta: opintorahasta (studiebidrag), vähävaraisuuskorotuksesta (extra tillägg) ja asumislisästä (inackorderingstillägg). Jos olet Ruotsin kansalainen, saat opintorahan automaattisesti. Kahta muuta tukea on haettava erikseen.

Voiko Ruotsin kansalainen hakea ruotsalaista opintotukea toisessa Pohjoismaassa suoritettaviin toisen asteen opintoihin?

Kyllä voi. Jos olet Ruotsin kansalainen, voit hakea ruotsalaista opintotukea toisessa Pohjoismaassa suoritettaviin toisen asteen opintoihin. Pohjoismaiden välillä vallitsee vapaa liikkuvuus, jonka ansiosta Pohjoismaiden kansalaiset voivat opiskella kaikkialla Pohjolassa kotimaansa opintotuen turvin.

Voit suorittaa toisen asteen tutkinnon tai sen osia toisessa Pohjoismaassa ja saada opintotukea CSN:stä, mikäli koulusi on CSN:n hyväksymä oppilaitos. Katso lisätietoja hakumenettelystä ja toisen asteen opintotuen suuruudesta CSN:n verkkosivuilta.

Voiko ulkomaan kansalainen hakea ruotsalaista opintotukea Ruotsissa suoritettaviin toisen asteen opintoihin?

Jos haluat suorittaa toisen asteen tutkinnon jossain toisessa Pohjoismaassa, sinun on yleensä haettava opintotukea kotimaastasi.

Jos et ole Ruotsin kansalainen mutta haet ruotsalaista opintotukea Ruotsissa suoritettavaa toisen asteen koulutusta varten, säännöt ovat hieman erilaiset. Sinun kannattaa ottaa huomioon seuraavat keskeiset seikat:

 1. Opintotukioikeuden selvittäminen: CSN selvittää, voitko saada opintotukea Ruotsista. Opintotukioikeutta haetaan lomakkeella 4144 ”Ansökan om studiehjälp/uppgifter för rätt till svenskt studiestöd – för dig som är utländsk medborgare och under 20 år”.
 2. Oleskelulupa: Voit hakea opintotukea Ruotsista, jos sinulla on voimassa oleva oleskelulupa.
 3. Oleskeluoikeus: Sinulla on oleskeluoikeus ja olet asunut ja tehnyt vähintään puolipäivätyötä Ruotsissa kahden viimeksi kuluneen vuoden ajan. Tai sinulla on oleskeluoikeus ja muutit vanhempiesi kanssa Ruotsiin alle 20-vuotiaana. Vanhempiesi on työskenneltävä Ruotsissa.
 4. EU-oikeuden ehdot: EU-oikeuden ehdot täyttyvät.
 5. Pakolainen: Sinulla on pakolaisen asema Ruotsissa.
 6. Hakemus: Täytä hakulomake ja liitä siihen tarvittavat asiakirjat. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan yleensä ilmoitus oppilaitokseen hyväksymisestä, oleskelua koskevat tiedot ja muita tärkeitä asiakirjoja.

Opintotuki ammattikorkeakouluopintoihin

Jos aiot suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon Ruotsissa, sinun voi olla aiheellista hakea opintotukea Ruotsista. CSN:n sivustolta saat lisätietoja ammatillisiin opintoihin myönnettävästä opintotuesta Ruotsissa.

Voiko Ruotsin kansalainen saada ruotsalaista opintotukea Ruotsissa suoritettaviin ammattikorkeakouluopintoihin?

Kyllä voi. Jos olet Ruotsin kansalainen, voit olla oikeutettu ruotsalaiseen opintotukeen suorittaessasi ammattikorkeakoulututkintoa Ruotsissa. Opintotukea hallinnoi Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunta CSN, joka myöntää erityyppistä tukea muun muassa ammattikorkeakouluopintoihin.

Ammattikorkeakouluopinnot (yrkeshögskoleutbildning) oikeuttavat Ruotsissa opintotukeen samalla tavoin kuin korkea-asteen opinnotkin. Lue lisää ammattikorkeakouluopiskelijan opintotuesta CSN:n verkkosivuilta.

Voiko ulkomaan kansalainen saada opintotukea Ruotsissa suoritettaviin ammattikorkeakouluopintoihin?

Jos suoritat tutkinnon tai sen osia Ruotsissa, sinun tulee hakea opintotukea kotimaastasi.

Ota yhteyttä kotimaasi opintotukiviranomaiseen ja selvitä, hyväksyykö opintotukiviranomainen Ruotsin ammattikorkeakoulutuksen opintotukeen oikeuttavaksi koulutukseksi. Samalla voit selvittää, miten opintotukea haetaan.

Mitä ammattikorkeakoulussa opiskeleminen maksaa Ruotsissa?

Ammattikorkeakoulutus on Ruotsissa maksutonta. Oppilaitokset eivät siis saa periä maksua opetuksesta. Oppikirjat ja muut oppimateriaalit joudut kuitenkin kustantamaan itse.

Ammattikorkeakouluopintojen kustannukset vaihtelevat Ruotsissa oppilaitoksittain ja opinto-ohjelmittain. Tyypillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi:

 • Lukukausimaksut: Jotkin Ruotsin korkea-asteen oppilaitoksista perivät EU:n/Etan ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta rekisteröitymis- ja lukukausimaksun. Muistathan siis selvittää, peritäänkö maksuja sinun oppilaitoksessasi.
 • Elinkustannukset: Ota huomioon elinkustannukset, kuten asuminen, ruoka, liikkuminen ja vakuutukset. Elinkustannukset vaihtelevat opiskelupaikkakunnastasi ja elämäntyylistäsi riippuen.
 • Oppimateriaalit: Kirjoihin, laboratoriotarvikkeisiin, tietokoneohjelmiin ja muihin oppimateriaaleihin voi liittyä kustannuksia. Muistathan selvittää, mitä materiaaleja opiskelijan pitää hankkia ja mitä ne suurin piirtein maksavat.

Korkea-asteen opintotuki

Jos suoritat korkea-asteen opintoja Ruotsissa, voit olla oikeutettu ruotsalaiseen opintotukeen.

Mistä korkea-asteen opintotuki koostuu Ruotsissa?

Korkea-asteen opintotuki koostuu kahdesta eri tukimuodosta: opintorahasta ja opintolainasta. Opiskelija päättää itse, hakeeko hän molempia vai pelkästään opintorahaa. Opintolaina on maksettava takaisin. Katso lisätietoja ruotsalaisen opintotuen hakemisesta Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnan (CSN) verkkosivuilta.

Voiko Ruotsin kansalainen saada ruotsalaista opintotukea Ruotsissa suoritettaviin korkea-asteen opintoihin?

Kyllä voi. Jos olet Ruotsin kansalainen, voit hakea opintotukea Ruotsissa suoritettavia korkea-asteen opintoja varten. Opintotukea hallinnoi Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunta CSN, joka myöntää erityyppistä tukea muun muassa korkea-asteen opintoihin.

Voiko ulkomaan kansalainen saada ruotsalaista opintotukea Ruotsissa suoritettaviin korkea-asteen opintoihin?

Kyllä, ulkomaan kansalainen voi hakea ruotsalaista opintotukea Ruotsissa suoritettaviin korkea-asteen opintoihin. Jos olet esimerkiksi toisen EU-/Eta-maan kansalainen mutta olet asunut ja työskennellyt osa-aikaisesti Ruotsissa vähintään kaksi vuotta tai jos olet asunut Ruotsissa yhdessä Ruotsin kansalaisen kanssa vähintään kaksi vuotta, voit olla oikeutettu ruotsalaiseen opintotukeen.

CSN arvioi oikeutesi opintotukeen tiettyjen kriteerien pohjalta. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa Ruotsiin tulosi syy sekä Ruotsin ja kotimaasi mahdolliset keskinäiset sopimukset. Ota yhteyttä CSN:ään ja selvitä, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tilanteessasi.

Pääsääntönä on kuitenkin, että sinun täytyy hakea opintotukea kotimaastasi. Jos tulet Ruotsiin opiskelemaan toisesta EU-/Eta-maasta, ota yhteyttä kotimaasi opintotukiviranomaiseen ja selvitä, voitko saada opintotukea Ruotsissa suoritettaviin opintoihin.

Voiko Ruotsin kansalainen saada ruotsalaista opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin?

Kyllä voi. Ruotsin kansalainen voi hakea CSN:stä ruotsalaista opintotukea toisessa Pohjoismaassa tai muualla ulkomailla suoritettaviin opintoihin.

Voiko ulkomaan kansalainen saada ruotsalaista opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin?

Jos olet ulkomaan kansalainen ja haluat opiskella toisessa Pohjoismaassa, et yleensä voi saada ruotsalaista opintotukea.

Jos olet toisen EU-/Eta-maan kansalainen tai EU-/Eta-maan kansalaisen perheenjäsen, sinut voidaan tietyissä tapauksissa rinnastaa Ruotsin kansalaiseen. Tällöin olet oikeutettu ruotsalaiseen opintotukeen. Ota yhteyttä CSN:ään ja kysy lisätietoja.

Verotetaanko opintotukea Ruotsissa?

Ruotsalainen opintotuki on verotonta tuloa.

Jos saat opintotukea toisesta Pohjoismaasta, sen verotus riippuu opintotukea maksavan maan säännöksistä. Toisen maan maksamaa opintotukea ei veroteta Ruotsissa.

Huomaathan, että opintotukisäännöt ja opintotuen myöntämisen edellytykset voivat muuttua ajan mittaan. Sinun kannattaakin tarkistaa omaan tilanteesi sopivat ajantasaiset säännöt CSN:n verkkosivuilta.

Toivottavasti olet saanut tältä sivulta hyödyllistä tietoa Ruotsin opintotuesta. Onnea opintoihisi!

Lisätietoja

Lisätietoja opintotuesta saat seuraavilta sivustoilta:

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.