Opintotuki Ruotsissa

Studerende rundt en computer
Valokuvaaja
Priscilla Du Preez / Unsplash
Tältä sivulta saat tietoa ruotsalaisesta opintotuesta. Kerromme myös, mistä maasta saat opintotukea, jos tulet opiskelemaan Ruotsiin.

Opiskelija voi Ruotsissa saada opintoihinsa taloudellista tukea. Opintotukiasioita hoitaa Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunta CSN. Pohjoismaalainen opiskelija voi tietyin edellytyksin saada opintotukea Ruotsissa suoritettaviin opintoihin Ruotsista.

Pääsääntönä on kuitenkin, että pohjoismaalaiset opiskelijat saavat opintotukea kotimaastaan. Jos olet jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen, ota yhteyttä kotimaasi opintotukiviranomaiseen ja selvitä, miten voit saada opintotukea Ruotsissa suoritettaviin opintoihin.

Pohjoismaiden opintotukiviranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä:

Toisen asteen opintotuki

Ruotsin kansalainen

Jos olet Ruotsin kansalainen ja opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa Ruotsissa, olet oikeutettu Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnan CSN:n maksamaan opintotukeen (studiehjälp). Opintotuki koostuu kolmesta erityyppisestä tuesta: opintorahasta (studiebidrag), vähävaraisuuskorotuksesta (extra tillägg) ja asumislisästä (inackorderingstillägg). Opintorahan saat automaattisesti, jos olet Ruotsin kansalainen. Kahta muuta tukea on erikseen haettava.

Jos olet Ruotsin kansalainen ja haluat suorittaa toisen asteen tutkinnon tai sen osia toisessa Pohjoismaassa, voit saada opintotukea Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnasta, mikäli koulusi on CSN:n hyväksymä oppilaitos. Katso lisätietoja hakumenettelystä ja toisen asteen opintotuen suuruudesta CSN:n verkkosivuilta.

Muun maan kansalainen

Jos olet jonkin muun maan kansalainen, Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunta selvittää ensin, oletko ylipäätään oikeutettu ruotsalaiseen opintotukeen. Opintotukioikeutta haetaan lomakkeella 4144 (Ansökan om studiehjälp/uppgifter för rätt till svenskt studiestöd – för dig som är utländsk medborgare och under 20 år).

Jos et ole Ruotsin kansalainen, et yleensä voi saada opintotukea CSN:stä. Säännöstä on kuitenkin muutamia poikkeuksia. Voit hakea ruotsalaista opintotukea, jos

  • sinulla on pysyvä oleskelulupa Ruotsissa
  • sinulla on oleskeluoikeus ja olet asunut ja tehnyt vähintään puolipäivätyötä Ruotsissa kahden viimeksi kuluneen vuoden ajan
  • sinulla on oleskeluoikeus ja olet elänyt avo- tai avioliitossa Ruotsin kansalaisen kanssa Ruotsissa vähintään kaksi vuotta
  • sinulla on pakolaisen asema Ruotsissa
  • sinulla on oleskeluoikeus ja muutit vanhempiesi kanssa Ruotsiin alle 20-vuotiaana. Lisäksi vanhempiesi on työskenneltävä Ruotsissa
  • EU-oikeuden ehdot täyttyvät.

Katso lisätietoja muiden maiden kansalaisten oikeudesta ruotsalaiseen opintotukeen opintotukiasiain keskuslautakunnan verkkosivuilta.

Ammattikorkeakouluopintoihin myönnettävä opintotuki

Ammattikorkeakouluopinnot (yrkeshögskoleutbildning) oikeuttavat Ruotsissa opintotukeen samalla tavoin kuin korkea-asteen opinnotkin. Katso lisätietoja ammattikorkeakouluopiskelijan opintotuesta Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnan verkkosivuilta.

Muista Pohjoismaista tulevat opiskelijat

Jos suoritat koko tutkinnon tai sen osia Ruotsissa, voit hakea opintotukea kotimaastasi. Ota yhteyttä kotimaasi opintotukiviranomaiseen ja selvitä, hyväksyykö opintotukiviranomainen Ruotsin ammattikorkeakoulutuksen opintotukeen oikeuttavaksi koulutukseksi. Samalla voit selvittää, miten opintotukea haetaan.

Mitä ammattikorkeakoulutus maksaa?

Ammattikorkeakoulutus on maksutonta. Oppilaitokset eivät toisin sanoen saa periä maksua opetuksesta. Oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin joudut kuitenkin ostamaan itse.

Korkea-asteen opintotuki

Jos tulet toisesta EU- tai Eta-maasta Ruotsiin opiskelemaan, ota yhteyttä kotimaasi opintotukiviranomaiseen ja selvitä mahdollisuutesi saada opintotukea Ruotsissa suoritettaviin opintoihin.

Jos olet toisen EU- tai Eta-maan kansalainen mutta olet asunut ja työskennellyt osa-aikaisesti Ruotsissa vähintään kaksi vuotta tai jos olet asunut Ruotsissa yhdessä Ruotsin kansalaisen kanssa vähintään kaksi vuotta, voit olla oikeutettu ruotsalaiseen opintotukeen.

Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnan myöntämä korkea-asteen opintotuki koostuu kahdesta eri tukimuodosta: opintorahasta ja opintolainasta. Opiskelija päättää itse, hakeeko hän molempia vai pelkästään opintorahaa. Opintolaina on maksettava takaisin. Katso lisätietoja ruotsalaisen opintotuen hakemisesta opintotukiasiain keskuslautakunnan verkkosivuilta.

Info Pohjolan sivuilta selviää, miten haet opintotukea muista Pohjoismaista.

Opiskelu toisessa Pohjoismaassa

Vain Ruotsin kansalaiset voivat yleensä saada ruotsalaista opintotukea jossain toisessa Pohjoismaassa suoritettaviin opintoihin.

Jos olet toisen EU-/Eta-maan kansalainen tai EU-/Eta-maan kansalaisen perheenjäsen, sinut voidaan tietyissä tapauksissa rinnastaa Ruotsin kansalaiseen. Tällöin olet oikeutettu ruotsalaiseen opintotukeen. Ota yhteyttä Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakuntaan ja kysy lisätietoja.

Opintotuen verotus Ruotsissa

Ruotsalainen opintotuki on verotonta tuloa.

Jos saat opintotukea toisesta Pohjoismaasta, sen verotus riippuu opintotukea maksavan maan säännöksistä. Toisen maan maksamaa opintotukea ei veroteta Ruotsissa.

Muita tukimuotoja

Opintoihin, opiskelumaassa oleskeluun ja harjoittelujaksoihin voi hakea apurahaa, stipendejä ja tukea erilaisista ohjelmista.

Valtion palveluksessa olevat virkamiehet voivat hakea määräajaksi töihin toisen EU- tai Eta-maan hallintoon tai kansainväliseen järjestöön. Virkamiesvaihdosta, muista kansainvälisistä vaihtomahdollisuuksista ja niihin liittyvistä hakuprosessista kerrotaan tarkemmin Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston verkkosivuilla.

Opiskelija-alennukset

Ruotsissa on käytössä kaksi erilaista opiskelija-alennuksiin oikeuttavaa korttia, Mecenatkortet ja Studentkortet. Korttia näyttämällä saat alennuksia ja muita etuja lukuisissa yrityksissä eri puolilla Ruotsia. Ruotsin ylioppilaskunnat ovat kehittäneet molemmat kortit yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.