Opas: opiskelu Norjassa

Studenter
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Aiotko tulla opiskelemaan Norjaan? Tältä sivulta saat tietoa korkeakoulujen hakumenettelystä, ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta, opintotuesta, opiskelija-asunnoista, opiskeluterveydenhuollosta ja muista asioista, joihin joudut perehtymään, kun tulet opiskelemaan Norjaan.

Voitko opiskella Norjassa?

Pohjoismaat ovat solmineet sopimuksen pääsystä korkeampaan koulutukseen. Sopimuksen ansiosta voit hakea korkea-asteen koulutukseen Norjaan, jos olet suorittanut toisen asteen tutkinnon toisessa Pohjoismaassa ja täytät ohjelmakohtaiset pääsyvaatimukset.

Miten haet korkeakoulutukseen Norjaan?

Korkea-asteen koulutukseen haetaan Norjassa yleensä yhteishaussa (Samordna opptak, SO). Hakutilanteessa otetaan huomioon toisen asteen arvosanat eli todistuspisteet (skolepoeng) sekä mahdolliset ikäpisteet (alderspoeng) ja lisäpisteet (tilleggspoeng). 

Todistuspisteillä tarkoitetaan toisen asteen arvosanojen yhteenlaskettua pistemäärää, johon ei ole vielä lisätty mahdollisia ikä- ja lisäpisteitä. Todistuskiintiössä (kvote for førstegangsvitnemål) hakijat kilpailevat opiskelupaikoista toisen asteen arvosanojen perusteella. 

Kilpailupisteillä (konkurransepoeng) tarkoitetaan todistuspisteiden, ikäpisteiden ja lisäpisteiden yhteenlaskettua summaa. Tavallisessa kiintiössä (ordinarie kvote) hakijat kilpailevat opiskelupaikoista kilpailupisteillä.

Seuraavasta selviää, miten haet eri koulutukseen Norjaan.

Alempi korkeakoulututkinto (bachelor)

Jos aiot hakea kandidaattiohjelmaan (bachelor) Norjaan, sinun täytyy ensinnäkin perehtyä haluamasi koulutusohjelman pääsyvaatimuksiin. Monien koulutusohjelmien pääsyvaatimuksena on toisen asteen tutkinto eli yleinen korkeakoulukelpoisuus (generell studiekompetanse, GENS). Joissakin koulutusohjelmissa pääsyvaatimuksena on, että toisen asteen tutkintoon sisältyy tiettyjä aineita, ja joissakin koulutusohjelmissa hakijoiden on lisäksi osallistuttava valintakokeisiin.

Luettelon ohjelmista ja pääsyvaatimuksista löydät Samordna opptakin verkkosivuilta. Samasta osoitteesta selviää, mitkä ulkomaiset toisen asteen tutkinnot antavat yleisen korkeakoulukelpoisuuden Norjassa.

Kandidaattiohjelmiin haetaan Samorda opptakin verkkosivuilla. Hakuaika päättyy yleensä 15.4., mutta joidenkin koulutusohjelmien hakuaika päättyy jo 1.3.

Vuoden mittaiset ohjelmat (årsstudium)

Vuoden mittaiset ohjelmat sopivat sinulle, jos et aio suorittaa kokonaista tutkintoa, vaan haluat syventyä johonkin tiettyyn ainekokonaisuuteen yhden vuoden ajan.

Jotkin yksivuotiset ohjelmat hyväksiluetaan kandidaattiopintojen ensimmäiseksi vuodeksi tai toimivat ammattiin johtavien korkeakouluohjelmien pääsyvaatimuksena.

Voit tutustua yksivuotisten ohjelmien pääsyvaatimuksiin ja hakea koulutukseen Samordna opptakin verkkosivuilla.

Ammattiin johtava korkea-asteen koulutus (profesjonsstudium)

Jotkin korkeakouluohjelmat johtavat tiettyyn ammattiin ja ovat yleensä viisivuotisia. Norjaksi niistä käytetään nimitystä profesjonsstudium. Olennaisin ero tavallisen koulutusohjelman ja ammattiin johtavan koulutusohjelman välillä on se, että tavallisessa ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin ja seuraavaksi maisterin tutkinto. Ammattiin johtavassa koulutusohjelmassa opiskellaan tiettyjä aineita ennalta määritellyn monivuotisen opinto-ohjelman mukaisesti.

Ammattiin johtavia ohjelmia ovat esimerkiksi psykologian, insinööritieteiden, lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat. 

Voit tutustua ammattiin johtavien ohjelmien pääsyvaatimuksiin ja hakea koulutukseen Samordna opptakin verkkosivuilla.

Ylempi korkeakoulututkinto (master)

Maisteriohjelmat ovat syventäviä opintoja, jotka pohjautuvat kandidaatin tutkintoon. Maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakea vain, jos on jo suorittanut alemman korkeakoulututkinnon joltain soveltuvalta alalta.

Lisätietoja maisteriohjelmista saat oppilaitosten verkkosivuilta. Maisteriohjelmaan haetaan oman oppilaitoksen hakuportaalin kautta.

Mahdollisuus vaihto-opiskeluun Norjassa

Jos opiskelet toisessa Pohjoismaassa, voit selvittää, pääsetkö opiskelijavaihtoon Norjaan oman oppilaitoksesi kautta. Monilla Norjan yliopistoilla ja korkeakouluilla on vaihtosopimuksia ulkomaisten yliopistojen kanssa. Vaihto-opiskelijaksi voi hakeutua myös vaihto-ohjelman kautta. Erasmus+ ja Nordplus ovat esimerkkejä vaihto-ohjelmista.

Voitko saada opintotukea ja miten rahoitat opintosi Norjassa?

Julkinen korkea-asteen koulutus on Norjassa maksutonta, mutta opiskelija tarvitsee silti rahaa oppimateriaaleihin, lukukausimaksuihin sekä asuin- ja elinkustannuksiin. Opiskelija hakee opintotukea yleensä siitä maasta, jonka kansalainen hän on. Selvitä kotimaasi viranomaisilta, saatko opintotukea toivomaasi koulutukseen Norjassa.

Opiskelijat käyvät Norjassa monesti osa-aikatöissä opiskelun ohella. Jos työskentelet Norjassa, sinun täytyy maksaa veroa, mikäli palkkatulosi ovat yli 70 000 kruunua (verovapaan tulon raja vuonna 2023).

Tunnustetaanko Norjassa suorittamasi tutkinto ulkomailla?

Tietyissä ammateissa toimiminen edellyttää viranomaisen myöntämää ammatinharjoittamislupaa. Muistathan siis selvittää, tunnustetaanko Norjassa suorittamasi tutkinto kotimaassasi tai niissä maissa, joissa aiot työskennellä tutkinnon suoritettuasi.

Tuleeko opiskelijan kirjautua Norjan väestörekisteriin?

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja aiot asua Norjassa enintään kuusi kuukautta, sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä muuttoilmoitusta tai kirjautua Norjan väestörekisteriin. Jos aiot asua Norjassa yli kuusi kuukautta, sinun täytyy tehdä muuttoilmoitus ja kirjautua Norjan väestörekisteriin.

Tarvitsetko vakuutuksia opiskellessasi Norjassa?

Opiskelijan ei ole Norjassa pakko ottaa mitään vakuutuksia, mutta sinun kannattaa silti harkita matkavakuutusta sekä vakuutusta, joka kattaa kodin vahingot ja omaisuusvahingot.

Onko Norjassa opiskelija-alennuksia?

Opiskelija saa Norjassa opiskelijakortin, jolla saa alennuksen joukkoliikenteessä. Opiskelijakortilla saa alennusta monista tilauksista ja palveluista, ja myös kaupat voivat tarjota opiskelijoille alennuksia ja erikoistarjouksia. Ota yhteyttä oppilaitoksesi ylioppilaskuntaan ja kysy lisätietoa opiskelija-alennuksista.

Miten haet opiskelija-asuntoa tai muuntyyppistä asuntoa Norjasta?

Opiskelija voi etsiä asuntoa Norjassa joko yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta tai ylioppilaskunnan kautta. Ylioppilaskunnat hallinnoivat opiskelija-asuntoja. Opiskelija-asunnot sijaitsevat usein oppilaitosten lähellä, ja niiden vuokra on edullisempi kuin vapailla markkinoilla.

Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut opiskellessasi Norjassa?

Kuulut Norjan sosiaaliturvaan, jos sinulla on kotikunta Norjassa. Jos aiot opiskella Norjassa alle vuoden, et yleensä siirry Norjan sosiaaliturvan piiriin. Vaikka et kuuluisikaan Norjan sosiaaliturvaan, sinulla on sosiaaliturvalain nojalla oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon, eikä sinun tarvitse dokumentoida kyseistä oikeutta sairausvakuutuskortilla. Ota yhteyttä Norjan sosiaaliturvaviranomaiseen NAViin, jos sinulla on kysyttävää Norjan sosiaaliturvaoikeuksista.

Miten toimit, jos sairastut opiskellessasi Norjassa?

Jos et ole kirjoilla Norjan väestörekisterissä ja sairastut äkillisesti tai sinulle sattuu tapaturma, sinulla on oikeus hakeutua asuinpaikkakuntasi lääkäripäivystykseen tai vastaavaan hoitoon. Et kuitenkaan voi saada Norjasta omalääkäriä, hoitoa krooniseen sairauteen tai erikoissairaanhoidon palveluja. Jos sinulla on oikeus kotimaasi myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (EHIC), muista ottaa kortti mukaan, kun lähdet opiskelemaan Norjaan.

Jos asut vakinaisesti Norjassa, sinulla on oikeus omalääkärin palveluihin ja muihin terveyspalveluihin. Ulkomaalainen opiskelija voi myös käyttää paikallisen ylioppilaskunnan terveys- ja elämänhallintapalveluja. Kaikissa Norjan yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä useimmissa ammattiopistoissa toimii ylioppilaskunta. Kaikki ylioppilaskunnat tarjoavat matalan kynnyksen terveyspalveluja. Useimmat tekevät myös yhteistyötä kuntien kanssa. Esimerkkejä palveluista ovat esimerkiksi elämänhallintakurssit, psykologi- ja keskustelupalvelut, hammaslääkäripalvelut sekä erilaiset terveyspalvelut. Lisätietoja oman ylioppilaskuntasi tarjoamista palveluista saat ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä toivomaasi oppilaitokseen tai siinä toimivaan ylioppilaskuntaan. Ota yhteyttä Samordna opptakiin, jos sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnoista, pisteytyksestä ja pääsyvaatimuksista.

Alla olevista oppaista selviää, mitä sinun on hyvä muistaa muuttaessasi toiseen Pohjoismaahan.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.