Opintotuki Tanskassa

Dansk uddannelsesstøtte (SU)
Tältä sivulta saat tietoa Tanskan valtion opintotuesta, tanskaksi uddannelsesstøtte tai useimmiten vain SU. Kerromme tanskalaisopiskelijoiden mahdollisuuksista saada opintotukea muissa Pohjoismaissa suoritettaviin opintoihin sekä muista Pohjoismaista tulevien opiskelijoiden mahdollisuuksista tanskalaiseen opintotukeen.

Tanskassa opiskelijat voivat saada opiskeluaikanaan taloudellista tukea.

Opintotuki koostuu opintorahasta (SU-stipendium) ja vapaaehtoisesta opintolainasta (SU-lån). Opintorahaa ei tarvitse maksaa takaisin valtiolle, mutta opintolaina täytyy maksaa takaisin opintojen päätyttyä.

  Opintotuen saamisen ehdot

  Jotta voisit saada opintotukea, sinun on täytettävä tietyt ehdot:

  • Olet tietyn ikäinen.
  • Opiskelet opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa.
  • Olet Tanskan kansalainen (poikkeuksista kerrotaan jäljempänä kappaleessa Tanskalaisen opintotuen myöntäminen ulkomaan kansalaisille).
  • Opiskelet aktiivisesti.

  Opintotuen myöntämisen ehdot vaihtelevat riippuen siitä, opiskeletko toisen asteen koulutuksessa, korkea-asteen koulutuksessa vai yksityisessä koulutuksessa. Lisätietoja saat osoitteesta su.dk.

  Työskentely opintojen ohella

  Monet opiskelijat työskentelevät opintojen ohella. Huomaathan kuitenkin, että opiskelijalla saa olla opintotuen ohella vain tietty määrä muita tuloja. Mikäli tuloraja ylittyy, joudut maksamaan osan opintotuesta takaisin.

  Tarkempaa tietoja tulorajoista saa osoitteesta su.dk.

  Opintotuki toisessa Pohjoismaassa opiskelevalle

  Tanskalaista opintotukea voidaan useimmiten myöntää myös opiskeluun jossain toisessa Pohjoismaassa.

  Jotta voisit saada opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin, sinun on ensinnäkin täytettävä opintotuen myöntämistä koskevat yleiset ehdot. Lisäksi sinun on täytynyt asua yhtäjaksoisesti Tanskassa vähintään kaksi vuotta viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana (tämä ei kuitenkaan koske tietyiltä Etelä-Schleswigin toisen asteen koulutuslinjoilta valmistuneita oppilaita).

  Ulkomailla suoritettavan koulutuksen on niin ikään oltava opintotukeen oikeuttavaa koulutusta. Opintotuen myöntämisen ehtona on yleensä se, että koulutus antaa yleisen ammattipätevyyden Tanskassa. Lisäksi sekä koulutuksen että oppilaitoksen on oltava opiskelumaassa yleisesti tunnustettuja.

  Säännöksistä kerrotaan tarkemmin osoitteessa su.dk. Samasta osoitteesta selviää, miten voit hakea tanskalaista opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin.

  Tarkista, onko koulutus, jonka suorittamiseen aiot hakea opintotukea, entuudestaan mukana opintotukeen oikeuttavien opintojen luettelossa eli niin sanotulla Fast Track -listalla. Jos koulutus puuttuu listalta, sinun on haettava sen hyväksymistä listalle samalla, kun haet opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihisi.

  Ulkomaan kansalaisten opintotuki

  Jos olet jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen, sinun on yleensä haettava opintotukea kotimaastasi. Lue lisää aiheesta:

   Tanskalaisen opintotuen myöntäminen ulkomaan kansalaisille

   Myös ulkomaan kansalaiset voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä olla oikeutettuja tanskalaiseen opintotukeen.

   Sinut voidaan rinnastaa Tanskan kansalaiseen joko Tanskan kansallisten säännösten tai EU-säännösten nojalla.

   Ulkomaan kansalaisen rinnastaminen Tanskan kansalaiseen kansallisten säännösten nojalla

   Ulkomaan kansalainen voidaan rinnastaa Tanskan kansalaiseen Tanskan kansallisten säännösten nojalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

   Hakija on muuttanut vanhempiensa kanssa Tanskaan alle 20-vuotiaana. Perheen on asuttava edelleen Tanskassa ja hakijan ja hänen vanhempiensa on oleskeltava Tanskassa vakituisesti.

   Hakija on asunut yhtäjaksoisesti Tanskassa vähintään opintotuen hakemista edeltävien kahden vuoden ajan ja ollut vähintään mainittujen kahden vuoden ajan joko avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Tanskan kansalaisen kanssa. Hakijan on oltava edelleen naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa opintotuen hakemishetkellä.

   Hakija on asunut Tanskassa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ja työskennellyt tänä aikana vähintään 30 tuntia viikossa, kunnes hän aloittaa opinnot, joihin hän hakee opintotukea.

   Hakija on asunut Tanskassa yhtäjaksoisesti vähintään opintotuen hakemista edeltävien viiden vuoden ajan eikä ole tullut Tanskaan alun perin opiskellakseen.

   Hakija on Etelä-Schleswigin tanskalaisvähemmistöön kuuluva Saksan kansalainen.

   Hakija kuuluu kotouttamislain 2 §:n 2. momentin (pakolaiset) tai 2 §:n 3. momentin (perheenyhdistäminen) piiriin.

   Ulkomaan kansalaisen rinnastaminen Tanskan kansalaiseen EU-säännösten nojalla

   Ulkomaan kansalainen voidaan rinnastaa Tanskan kansalaiseen EU-säännösten nojalla, jos hän on

   • EU- tai Eta-maan kansalainen ja työskentelee Tanskassa palkansaajana tai itsenäisenä elinkeinonharjoittajana
   • EU- tai Eta-maan kansalaisen lapsi
   • naimisissa EU- tai Eta-maan kansalaisen kanssa
   • EU- tai Eta-maan kansalaisen vanhempi
   • EU- tai Eta-maan kansalainen tai EU- tai Eta-maan kansalaisen perheenjäsen ja hän on oleskellut Tanskassa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Jos hakija on ollut poissa Tanskasta yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta, hän on oikeutettu tanskalaiseen opintotukeen vasta, kun hän on poissaolonsa jälkeen oleskellut Tanskassa yhtäjaksoisesti viisi vuotta.
   Kysy Info Pohjolalta

   Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

   HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

   Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.