Opintotuki Suomessa

Opintotuki Suomessa
Valokuvaaja
Mathieu Stern on Unsplash
Tällä sivulla kerrotaan suomalaisesta opintotuesta eli opintorahasta ja opintolainasta sekä muista tuista opiskelijoille. Löydät sivulta tietoa myös tuista, joita voit saada jos sairastut tai saat lapsen opintojesi aikana.

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Suomen opintotukea on tietyin ehdoin mahdollista saada myös ulkomaille. Opintotukea hallinnoi Suomessa Kansaneläkelaitos (Kela). Opintotuen lisäksi opiskelija saattaa olla oikeutettu muihin etuuksiin, kuten yleiseen asumistukeen ja oppilaitoksesta riippuen ateriatukeen tai koulumatkatukeen.

Jos olet aikuisopiskelija, tutustu aikuisopiskelijan etuuksiin sivulla Aikuiskoulutus Suomessa.

Jos opiskelet Ahvenanmaalla, tutustu sivuun Opintotuki Ahvenanmaalla.

Mistä opintotuki koostuu ja paljonko sitä saa?

Suomessa opintojen rahoittamiseen voi saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, valtion takaamasta opintolainasta ja tietyissä tapauksissa asumislisästä.

Opintoraha

Opintorahan määrään vaikuttavat ikäsi, oppilaitoksesi, asumisjärjestelysi, siviilisäätysi ja se, onko sinulla lapsia. Lue lisää opintorahasta Kelan sivuilta. Voit myös tarkistaa opintotuen laskurilla, voitko saada opintotukea ja kuinka paljon.

Opintoraha on veronalaista tuloa. Jos sinulla ei ole opintorahan lisäksi muita tuloja, ei sinun kuitenkaan tarvitse maksaa opintorahasta veroa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos Kela myöntää sinulle lainatakauksen, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Sovit opintolainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa.

Lue lisää Kelan sivuilta.

Asumislisä

Suomessa vuokralla asuvat voivat saada yleistä asumistukea. Lue lisää sivulta Asumisen tuet Suomessa.

Opintotuen asumislisää voivat saada vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla asuvat, jotka asuvat vuokralla sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevat, jotka opiskelevat maksullisella linjalla ja asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Onko minulla oikeus opintotukeen?

Voit saada opintotukea opintoihisi peruskoulun jälkeen. Opintotukea voidaan myöntää myös aikuisten perusopetukseen. Voit saada opintotukea, jos opiskelet päätoimisesti, edistyt opinnoissasi ja tarvitset taloudellista tukea. Jos teet töitä opintojen ohessa, huomioi että tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta voit nostaa opintotukea. Lue lisää Kelan sivuilta.

Opintotuen myöntämisehdot ovat erilaiset korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Voit saada opintotukea ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat opintotukeen oikeuttavia opintoja Suomessa tai ne sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin. Voit myös saada opintotukea, jos olet ulkomailla asuva Suomen kansalainen, ja teet opintoja suomalaisessa oppilaitoksessa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Suomeen toisesta Pohjoismaasta opiskelemaan tulevat saavat pääsääntöisesti opintotuen kotimaastaan. Jos et ole Suomen kansalainen, voit saada suomalaista opintotukea vain, jos oleskelet Suomessa vakituisesti ja Suomessa oleskelusi syy on jokin muu kuin opiskelu, esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto. Jos sinut on hyväksytty suomalaiseen oppilaitokseen ennen Suomen väestörekisteriin kirjautumista eikä sinulla ole muuta perustetta Suomessa olemiseen, et voi saada Suomesta opintotukea.

Lue lisää Kelan sivuilta. Jos et voi saada opintotukea Suomesta, tutustu oman maasi sääntöihin.

Miten haen opintotukea?

Voit hakea opintotukea, kun olet varmistanut opiskelupaikkasi. Lähetä hakemus sähköisesti OmaKelassa tai täytä, tulosta ja postita hakemus liitteineen Kelaan. Lue lisää Kelan sivuilta.

Kuinka kauan voin saada opintotukea?

Opintojen enimmäistukiaika on erilainen korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Jos suoritat korkeakoulututkintoa, enimmäistukiaikasi riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. Toisen asteen opinnoissa voit saada opintotukea opintoihin niiden laajuutta vastaavaksi ajaksi, kunhan opinnot ovat päätoimisia. Lue lisää Kelan sivuilta.

Myös lukuvuoden tukikuukausien määrä riippuu siitä, missä opiskelet. Voit saada opintotukea korkeakouluopintoihin 9 kuukaudeksi lukuvuodessa ja lukio-opintoihin 10 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat elo/syys–toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea lyhyemmäksi ajaksi tai pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä. Lue lisää Kelan sivuilta.

Milloin opintolaina maksetaan takaisin?

Opintolainan takaisinmaksu alkaa yleensä noin 1,5–2 vuoden kuluttua siitä, kun opintotuen maksaminen on päättynyt. Takaisinmaksun voi halutessaan aloittaa jo aiemmin.

Lainanottaja sopii opintolainan takaisinmaksujärjestelyistä pankin kanssa.

Opintolainan valtiontakaus on voimassa 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Lue lisää Kelan sivuilta.

Muut tuet opiskelijalle

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja ateriatukeen, opiskelija-alennuksiin, opintolainavähennykseen verotuksessa sekä työeläkkeeseen suoritetusta tutkinnosta. Toisen asteen opiskelijat voivat saada koulumatkatukea. Lue lisää alta.

Korkeakouluopiskelijan muut tuet

Korkeakouluopiskelijat saavat opiskelija-aterian hinnasta alennuksen. Lue lisää Kelan sivulta.

Tietoa opiskelijakortilla saatavista muista alennuksista sekä opintoihin saatavista apurahoista ja stipendeistä saat oppaasta Opiskelu Suomessa.

Korkeakouluopiskelija voi myös saada verotuksessa opintolainavähennyksen, jos hän suorittaa korkeakoulututkinnon määräajassa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Lisäksi korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta kertyy työeläkettä. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Toisen asteen opiskelijan muut tuet

Toisen asteen opintoja varten voi saada lisäksi koulumatkatukea, mikäli koulumatka on vähintään 10 kilometriä. Lue lisää Kelan sivuilta.

Lisäksi ammatilliseen perustutkintoon johtavasta opiskelusta kertyy työeläkettä. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Mitä jos sairastun tai saan lapsen?

Jos sairastut, voit jäädä sairaslomalle. Jos olet raskaana tai saanut lapsen, voit olla oikeutettu vanhempainetuuksiin ja huoltajakorotukseen. Lue lisää alta.

Sairasloma opintojen aikana

Jos sairastut, etkä pysty opiskelemaan, voit jäädä sairauslomalle. Tällöin voit saada opintotuen sijaan sairauspäivärahaa. Et voi saada opintotukea ja sairauspäivärahaa samaan aikaan, joten opintotukesi lakkautetaan automaattisesti, kun Kela myöntää sinulle sairauspäivärahan. Työnantajalle maksettu sairauspäiväraha ei kuitenkaan estä opintotuen saamista.

Kun sairaslomasi loppuu ja jatkat päätoimisia opintojasi, ilmoita siitä Kelaan. Sinun täytyy hakea opintotukea uudelleen, jos se on lakkautettu kokonaan ollessasi sairaslomalla.

Jos saat sairauspäivärahaa, voit silti opiskella jonkin verran. Voit opiskella korkeintaan noin 40 % normaalista kokopäivätoimisesta opiskelumäärästä. Lue lisää Kelan sivuilta.

Raskaus ja vanhemmuus opintojen aikana

Jos olet raskaana opintojesi aikana, voit saada raskausrahaa. Raskausrahaa maksetaan 40 arkipäivältä. Voit myös saada äitiysavustuksen joko äitiyspakkauksen tai 170 euron rahasumman muodossa.

Voit saada opintotuen lisäksi vanhempainrahaa, jos opiskelet päätoimisesti. Tällöin vanhempainraha on vähimmäismääräinen. Jos et saa opintorahaa, saat vanhempainrahan täysmääräisenä.

Jos sinulle maksetaan asumistukea ja saat lapsen, kannattaa sinun tehdä asumistuen tarkistus. Asumistuki maksetaan yhteisesti ruokakunnalle, joten tuen määrä voi muuttua, kun ruokakunnan koko kasvaa.

Voit saada opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Huoltajakorotukseen ei vaikuta se, kenen luona lapsi asuu tai se, kuinka monta lasta sinulla on. Opintorahan huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan se myönnetään automaallisesti opintorahan lisäksi, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Opintotuen saaminen ei vaikuta mahdollisuuteesi saada lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Lue lisää raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvistä tuista alta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.