Opintotuki Norjassa

Utdanningsstøtte fra Norge
Tästä artikkelista selviää, milloin olet oikeutettu norjalaiseen opintotukeen.

Jos aiot tulla opiskelemaan Norjaan, ota selville, voitko saada opintoihin tukea kotimaastasi. Kotimaan maksaman opintotuen voi yleensä siirtää toiseen Pohjoismaahan. Jos et voi saada opintotukea kotimaastasi, selvitä, oletko oikeutettu norjalaiseen opintotukeen. Jos täytät norjalaisen opintotuen saamisen ehdot, voit saada Norjan valtion opintolainarahastosta (Lånekassen) opintotukea toisen asteen opintoihin, korkea-asteen opintoihin sekä muihin opintoihin, kuten opiskeluun kansanopistossa. 

Lue lisää muiden Pohjoismaiden opintotuesta:

Kuka voi saada norjalaista opintotukea?

Norjan valtion opintolainarahastosta myönnetään opintotukea yleensä vain Norjan kansalaisille, joilla on opiskelupaikka jossain hyväksytyssä koulutusohjelmassa. Opintotukea voidaan kuitenkin myöntää myös ulkomaan kansalaiselle. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon opiskelijan siteet Norjaan sekä Norjassa oleskelun perusteet. Voit olla oikeutettu norjalaiseen opintotukeen esimerkiksi, jos olet työskennellyt Norjassa ja maksanut veroa Norjaan tai jos olet naimisissa norjalaisen kanssa tai sinulla on muita perhesiteitä Norjaan.

Mitä opintotukimuotoja on olemassa ja paljonko opintotukea voi saada?

Opiskelija voi saada opintolainaa (studielån) ja opintorahaa (stipend). Toisen asteen opintotuki on eri asia kuin korkea-asteen opintoihin ja muuhun koulutukseen myönnettävä opintotuki. Korkea-asteen opiskelijat rahoittavat opintonsa Norjassa pääosin opintolainalla. Kun opiskelija on suorittanut tutkinnon tai vienyt opintonsa päätökseen, korkeintaan 40 prosenttia myönnetystä opintotuesta voidaan takautuvasti muuttaa opintorahaksi. Opiskelijan tuloista ja omaisuudesta riippuu, miten suuri osa lainasta voidaan muuttaa opintorahaksi. Opintotuki on Norjassa verotonta tuloa.

Opintotukea voi saada toisen asteen tutkinnon jälkeisiin opintoihin korkeintaan kahdeksan vuoden ajan. Opintotukiaikaa ei voi pidentää, vaikka opinnot venyisivät. Säännöstä voidaan kuitenkin poiketa, jos syynä opintojen venymiseen on sairaus, vamma tai lapsen syntymä tai adoptio.

Miten opintotukea haetaan? 

Opintotukea haetaan sähköisesti osoitteessa lanekassen.no. Pääset hakulomakkeeseen napsauttamalla ”Dine sider” -painiketta. Opintotukea voi hakea vain Norjassa luvallisesti oleskeleva henkilö, jolla on norjalainen henkilötunnus, norjalainen pankkitili ja aloituspaikka oppilaitoksessa.

Syyslukukauden opintotuen hakuaika päättyy 15.11. ja kevätlukukauden opintotuen hakuaika päättyy 15.3.

Miten opintolainaa lyhennetään?

Noin seitsemän kuukauden kuluttua opintojesi päättymisestä saat valtion opintolainarahastosta opintolainan lyhennyssuunnitelman, josta selviää, miten ison osan tuesta joudut maksamaan takaisin.

Entä jos olet sairaana, raskaana tai sinulla on alaikäisiä huollettavia?

Jos saat opiskeluaikanasi lapsen, voit saada opintolainarahastosta vanhempainopintorahaa (foreldrestipend). Tuki, jonka saisit tavallisesti osittain lainana ja osittain opintorahana, maksetaan tällöin kokonaan opintorahana. Vanhempainopintoraha voidaan myöntää korkeintaan 49 viikon yhtäjaksoiseksi ajaksi. 

Jos olet opiskellessasi alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja ja asut hänen kanssaan vähintään 40-prosenttisesti, voit saada lapsikorotuksen (barnestipend). Etuus on tarveharkintainen, ja sen määrään vaikuttavat sekä opiskelijan että hänen mahdollisen avo- tai aviopuolisonsa tulot ja omaisuus.

Jos sairastut opiskeluaikanasi etkä voi edetä opinnoissasi normaalisti, opintolainasi voidaan muuttaa opintorahaksi. Tavallinen opintoraha muutetaan sairausajan opintorahaksi (sykestipend).

Ulkomaille opiskelemaan norjalaisen opintotuen turvin

Ulkomailla opiskeleva opiskelija voi saada norjalaista opintotukea sekä toisen asteen opintoihin että korkea-asteen opintoihin, mutta opiskelun on oltava kokoaikaista. Opintotuen määrä riippuu opiskelumaasta sekä siitä, minkälaisesta oppilaitoksesta ja koulutuksesta on kysymys. Pohjoismaissa suoritettavia opintoja koskevat hieman eri vaatimukset kuin Pohjoismaiden ulkopuolella suoritettavia opintoja.

Tietoa muuntyyppisistä apurahoista

Opintoihin voi hakea tukea myös erityyppisistä säätiöistä ja rahastoista. Täältä löydät luettelon norjalaisista apurahoista ja niiden myöntämisperusteista:

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.