Päivähoito Ahvenanmaalla

Barnomsorg Åland
Valokuvaaja
Johannes Jansson
Tällä sivulla kerrotaan päivähoidosta Ahvenanmaalla. Vaihtoehtoina ovat kunnan järjestämä varhaiskasvatus tai kotihoidon tuki. Kunnat vastaavat Ahvenanmaalla päivähoidon järjestämisestä. Tältä sivulta saat tietoa myös päiväkotien tarjoamasta esiopetuksesta.

Kun vanhempien oikeus vanhempainvapaaseen päättyy, vanhemmat voivat hakea lapselleen paikkaa kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai hoitaa lasta kotona kotihoidon tuen turvin. Päiväkoteja on kaikissa Ahvenanmaan kunnissa.

Kunnallinen päivähoito

Päivähoidon järjestämisestä vastaa ahvenanmaalainen asuinkuntasi. Tarjolla on päivähoitoa päiväkodeissa sekä kerho- ja leikkitoimintaa. Jos kotikuntasi on Ahvenanmaalla, lapsellasi on oikeus kunnalliseen päivähoitoon päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea mihin aikaan vuodesta tahansa. Hoitopaikkaa tulee hakea mieluiten neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Päivähoitopaikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat työ- tai opiskelupaikan. Ota yhteyttä asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja.

Kotihoidon tuki

Vanhempainrahan maksaminen päättyy, kun lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen. Kotihoidon tukea haetaan Ahvenanmaalla asuinkunnasta. Kotihoidon tuki muodostuu kiinteästä hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tuloihin suhteutetusta hoitolisästä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Osa kunnista maksaa kotihoidon tukea saaville kuntakohtaista lisää.

Esiopetus

Esiopetus sisältyy Ahvenanmaalla 6-vuotiaiden lasten päiväkotitoimintaan. Lisätietoja esiopetuksesta saat ahvenanmaalaisesta asuinkunnastasi.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen

Ota yhteyttä nykyiseen tai tulevaan asuinkuntaasi ja kysy lisätietoa päivähoidosta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.