Päivähoito Ahvenanmaalla

Barnomsorg Åland
Photographer
Johannes Jansson
Tällä sivulla kerrotaan päivähoidosta Ahvenanmaalla. Vaihtoehtoja ovat kunnallinen tai yksityinen päivähoito sekä kotihoidon tuki. Kunnat vastaavat Ahvenanmaalla päivähoidon järjestämisestä. Tältä sivulta saat tietoa myös esikoulusta eli päiväkodissa annettavasta esiopetuksesta.

Kun vanhempien oikeus vanhempainvapaaseen päättyy, vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnallisen päivähoidon, yksityisen päivähoidon tai kotihoidon tuen. Lasten päiväkoteja on kaikissa Ahvenanmaan kunnissa.

Kunnallinen päivähoito

Päivähoidon järjestämisestä vastaa ahvenanmaalainen asuinkuntasi. Tarjolla on päiväkotitoimintaa, kerhoja ja leikkitoimintaa. Jos kotikuntasi on Ahvenanmaalla, lapsellasi on oikeus kunnalliseen päivähoitoon päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea mihin aikaan vuodesta tahansa. Hakemus tulee mieluiten jättää neljä viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Päivähoitopaikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat työ- tai opiskelupaikan. Ota yhteyttä asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja.

Yksityinen päivähoito

Ahvenanmaalla on yksityisiä, julkisen tuen piiriin kuuluvia päiväkoteja ja ryhmäperhepäiväkoteja. Waldorf-koulun yhteydessä toimii päiväkoti, jossa annetaan esiopetusta, ja Maarianhaminan seurakunta ylläpitää päiväkotia nimeltä S:t Mårtens daghem. Lisäksi Ahvenanmaalla on Waldorf-/Steiner-pedagogisesti painottunut päiväkoti Regnbågen.

Kotihoidon tuki

Vanhempainrahan maksaminen päättyy, kun lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen. Kotihoidon tukea haetaan Ahvenanmaalla asuinkunnasta. Kotihoidon tuki muodostuu kiinteästä hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tuloihin suhteutetusta hoitolisästä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Osa kunnista maksaa kotihoidon tukea saaville kuntakohtaista lisää. Ahvenanmaalla ei ole yksityisen päivähoidon tukea.

Esiopetus

Esiopetus sisältyy Ahvenanmaalla 6-vuotiaiden lasten päiväkotitoimintaan. Lisätietoja esiopetuksesta saat ahvenanmaalaisesta asuinkunnastasi. Kunnallisten päiväkotien lisäksi on myös muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi Waldorf-koulun yhteydessä toimii päiväkoti, jossa annetaan esiopetusta, ja Maarianhaminan seurakunta ylläpitää päiväkotia nimeltä S:t Mårtens daghem.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen

Ota yhteyttä nykyiseen tai tulevaan asuinkuntaasi ja kysy lisätietoa päivähoidosta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.