Dagtilbud på Åland

Barnomsorg Åland
Photographer
Johannes Jansson
Her kan du læse om dagtilbud på Åland. Der findes kommunale og private dagtilbud, som tilbyder børnepasning samt tilskud til pasning i hjemmet. Børnepasningen arrangeres af din bopælskommune på Åland. Du kan også læse om førskole i børnehaverne på Åland.

Når forældrenes ret til barselsorlov er ophørt, kan forældrene vælge mellem kommunal pasning, privat pasning eller tilskud til pasning i hjemmet. Der findes vuggestuer og børnehaver i alle kommuner på Åland.

Kommunale dagtilbud

Pasningen arrangeres af din bopælskommune og består af vuggestuer/børnehaver, fritidsaktiviteter eller legeaktiviteter. Hvis du bor på Åland, har du ret til kommunal børnepasning i vuggestuer/børnehaver eller dagpleje. Du kan søge om plads i et dagtilbud hos kommunen hele året. Du bør indsende din ansøgning fire måneder i forvejen. Du kan få en plads inden for to uger, hvis du eksempelvis får et job eller en studieplads. Kontakt din bopælskommune for yderligere information.

Private dagtilbud

På Åland findes der private, statsstøttede vuggestuer/børnehaver og dagplejere, som tilbyder børnepasning. Waldorfskolen har en børnehave med førskole, og det samme gælder St. Mårtens børnehave, som drives af Mariehamns menighed. Børnehaven Regnbågen er baseret på Waldorf-/Steinerpædagogikken.

Tilskud til pasning i hjemmet

Udbetalingen af barselsdagpenge ophører, når banret er cirka 9 måneder. Hvis du bor på Åland, skal du søge om tilskud til pasning i hjemmet i den kommune, du bor i. Tilskuddet består af et fast beløb, pasningsydelse samt et eventuelt pasningstillæg, som er afhængigt af familiens indkomster. Pasningstillægget udbetales kun for ét barn. Der er også kommuner, som udbetaler ekstra støtte fra kommunen til personer, som får tilskud til pasning i hjemmet. Der ydes ikke støtte til privat pasning på Åland.

Førskole

På Åland er førskolen integreret i børnehaven for 6-årige. Du kan få information om førskolen i din bopælskommune på Åland. Der er også andre muligheder end de kommunale børnehaver. For eksempel har Waldorfskolen også en børnehave med førskole, og det samme gælder St. Mårtens børnehave, som drives af Mariehamns menighed.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Du kan få information om dagtilbud hos din bopælskommune eller din kommende bopælskommune.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.