Terveys

Täältä saat tietoa terveydenhuoltojärjestelmästä ja oikeudesta terveyspalveluihin.

Norske sykepenger

Tietoa koronapandemiasta Pohjoismaissa

Inkomster vid sjukdom på Åland

Toimeentulo sairauden aikana Ahvenanmaalla

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Oikeus terveyspalveluihin Ahvenanmaalla

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Opiskelijoiden terveydenhuolto ja sairausvakuutus Ahvenanmaalla

Familjeliv

Ahvenanmaan sosiaaliturva

Information för personer med funktionsnedsättning

Tietoa Ahvenanmaalle muuttaville toimintarajoitteisille

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.