Pass av barn på Åland

Barnomsorg Åland
Photographer
Johannes Jansson
Her kan du lese om pass av barn på Åland. Alternativene er kommunale og private barnehager samt støtte til pass i hjemmet. Pass av barn organiseres av kommunen du bor i på Åland. Du kan også lese om førskole eller forundervisning i barnehagevirksomheten på Åland.

Når foreldrenes rett til foreldrepermisjon har opphørt, kan de velge enten kommunal barnehage, privat barnehage eller støtte til pass av barn i hjemmet. Det finnes barnehager i hver kommune på Åland.

Kommunal barnehage

Pass av barn organiseres av kommunen du bor i, og finnes i form av barnehagevirksomhet, fritidsaktiviteter og lekeaktiviteter. Hvis du har Åland som hjemsted, har du rett til plass i kommunal barnehage eller familiebarnehage. Du kan søke om barnehageplass hos kommunen når som helst i løpet av året. Søknaden skal helst leveres fire måneder før du trenger plassen. Du kan få en plass i løpet av to uker hvis du for eksempel får jobb eller begynner å studere. Kontakt kommunen du bor i, for å få mer informasjon.

Private barnehager

På Åland finnes det private offentlig støttede barnehager og gruppefamiliebarnehager. Steinerskolen (Waldorfskolan) har en barnehage med forskole, og Mariehamns församling har St. Mårtens daghem. Barnehagen Regnbågens virksomhet er basert på Steiner-pedagogikken.

Støtte til pass i hjemmet

Utbetaling av foreldrepenger opphører når barnet er cirka 9 måneder. Hvis du bor på Åland, søker du om støtte til pass i hjemmet i kommunen du bor i. Støtten består av et fast beløp (“vårdpenning”) og et eventuelt tillegg (“vårdtillägg”) som avhenger av familiens inntekter. Tillegget betales bare for ett barn. Det finnes også kommuner som betaler ekstrastøtte til dem som får støtte til pass i hjemmet. Støtten til privat pass finnes ikke på Åland.

Førskole (Forundervisning)

På Åland inngår forundervisningen i barnehagevirksomheten for seksåringer. Informasjon om forundervisningen får du fra kommunen du bor i på Åland. I tillegg til de kommunale barnehagene finnes det også andre alternativer. For eksempel har Steinerskolen (Waldorfskolan) en barnehage med forskole, og Mariehamns församling har St. Mårtens daghem.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Kontakt kommunen du bor i eller skal flytte til, for informasjon om barnepass

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.