Omaisen kuolema Ahvenanmaalla

En anhörigs död på Åland
Photographer
Freyja Finnsdottir
Seuraavasta selviää, mitä asioita omaisten tulee hoitaa, jos Ahvenanmaalla vakituisesti asuva Suomen tai toisen Pohjoismaan kansalainen kuolee Ahvenanmaalla. Tällä sivulla kerrotaan muun muassa kuoleman ilmoittamisesta, kuolintiedon välittämisestä toiseen Pohjoismaahan, perinnöstä, perintöverosta, perunkirjoituksesta ja hautauksesta.

Ahvenanmaalla noudatetaan kuolemantapauksessa samaa lainsäädäntöä kuin Suomessakin. Info Pohjolan artikkelista Omaisen kuolema Suomessa saat tarkempaa tietoa perunkirjoituksesta, perinnöstä, perintöverosta ja kuolintiedon välittämisestä toiseen Pohjoismaahan.

Kuolemasta ilmoittaminen Ahvenanmaalla

Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, kuolemantapauksen rekisteröinnistä huolehtii Ahvenanmaan valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Åland). Jos Ahvenanmaalla vakituisesti oleskeleva toisen Pohjoismaan kansalainen kuolee Ahvenanmaalla, tieto kuolemasta ei useimmiten välity suoraan toisen Pohjoismaan viranomaisille. Ota yhteyttä Ahvenanmaan valtionvirastoon ja kysy lisäohjeita kansainvälisissä tilanteissa.  Valtionviraston sivuilta selviää, miten kuolemasta ilmoitetaan, kuka laatii kuolintodistuksen ja antaa hautausluvan ja mihin kaikkialle omaisen kuolemasta on ilmoitettava.

Hautaus

Ahvenanmaalla on vain yksi hautaustoimisto. Sen nimi on Nocturne, ja se sijaitsee Maarianhaminassa. Hautaustoimisto auttaa useimmissa kuolemantapaukseen liittyvissä asioissa. Se voi esimerkiksi järjestää Ahvenanmaalla kuolleelle Ruotsin kansalaiselle kuljetuksen Ruotsiin hautausta varten. Ota yhteyttä Nocturneen ja kysy lisätietoja.

Omaisille maksettavat perhe-eläkkeet

Omaisensa menettänyt voi saada perhe-eläkkeitä. Niistä kerrotaan tarkemmin Info Pohjolan artikkelissa Ahvenanmaan perhe-eläkkeet omaisensa menettäneille.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.